Kommentar fra Lokalavisen:

Kritisk - men ingen hetz

Af
Henrik Gregersen

“Nå, så skal vi i Egedal Kommune hetzes igen.” Eller: “Husk nu de positive historier også.” Eller: “Sagsbehandlerne er rigtig kede af de artikler.”

Sådan har det lydt fra nogle af Egedals politikere til Lokalavisen i kølvandet på artiklerne om den store personaleudskiftning blandt sagsbehandlerne i Egedal Kommune.

Henvendelser

Vi får jævnligt henvendelser fra personer, der af den ene eller den anden årsag, er utilfreds med dette eller hint.

Nogle af dem lader vi fare. Andre undersøger vi. Og en lille del skriver vi om.

Artiklerne vedr. udskiftning af sagsbehandlere blev til i kølvandet på, at vi i efteråret modtog endnu en henvendelse fra en læser om hyppige sagsbehandlerskift, og deraf afledte problemer i sagsbehandlingen.

Men i stedet for at skrive - endnu - en personhistorie, om en person eller familie, der var løbet ind i et problem, valgte vi at bede om aktindsigt i den såkaldte personaleomsætning, så vi kunne få be- eller afkræftet opfattelsen hos en række af de borgere, der har brug for hjælp på egne eller børns vegne.

Og tallene giver dem ret.

Der er tale om hyppige udskiftninger - også i 16/17, efter det året forinden var lykkedes ledelsen at nedbringe antallet.

Vi medgiver gerne, at historierne må være irriterende læsning for de lokale politikere.

Det må også være irriterende at læse dagens artikler om, at Egedal Kommune hører til i den absolut tunge ende, når det handler om, hvor længe forældre skal leve i økonomisk usikkerhed, hvis deres kronisk eller langvarigt syge eller handicappede barn for en periode får brug for at blive passet i hjemmet.

Kig indad

Men dét gør ikke artiklerne om emnet til en hetz.

Alligevel gav kommentaren anledning til at kigge indad, for det er ikke første gang, vi fra ansatte og - især - politikere har mødt den opfattelse, at vi kun skriver om de negative ting.

Også her har vi valgt at lade tallene tale….

Siden nytår har vi således bragt 21 artikler vedrørende forhold i Egedal Kommune.

5 af dem kritiske, 4 totalt neutrale, mens kommunen i 12 artikler i større eller mindre grad kunne hæve armene og sige: Yes!

Der er altså tale om, at Lokalavisen i vidt omfang også bringer de positive historier om forhold i kommunen - foruden de mange artikler, hvor folk med stor begejstring deler deres oplevelser og interesser med andre, men hvor det ikke har nogen egentlig relation til kommunens drift.

Som vi læser tallene, er de udtryk for, at der heldigvis er masser af positive historier at fortælle om og fra vores fælles kommune. Der er masser af udvikling og spændende projekter står i kø. Men der er også forhold, der kan blive bedre.

Derfor er målsætningen også fortsat på Lokalavisen, at vi meget gerne formidler solstrålehistorierne, som der heldigvis er flest af, men at vi også forbeholder os samtidig retten til at kaste et kritisk blik på et område.

Det er ikke hetz.

Det er en realistisk afspejling af, at der meget sjældent kun er positive eller negative historier at fortælle.

Sidste år blev Egedal Kommune bundskraber i en undersøgelse af borgernes tilfredshed med deres bopælskommune.

Jeg tvivler kraftigt på, at kommunen rent faktisk har den dårligste service i landet.

Til gengæld ved jeg, at problemer sjældent løses, hvis man forsøger at tie dem ihjel.

Venlig hilsen

Henrik Gregersen

fællesredaktør, Frederikssund & Egedal Mediecenter

Publiceret 06 February 2018 07:00

Lokalavisen Egedal nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Egedal
SENESTE TV