Patientforeninger om Egedals sagsbehandlingsfrist:

Ni uger er for lang tid

“For de ramte Egedal-familier kan så lang en behandlingsproces være ulidelig,” lyder det fra Dansk Handicapforbund, Landsforeningen Autisme og Diabetesforeningen

Af
Kenneth Tanzer

Egedals forventede sagsbehandlingsfrist på ni uger i ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste bliver mødt med kritiske røster hos Dansk Handicapforbund, Landsforeningen Autisme og Diabetesforeningen.

Ifølge patient- og handicaporganisationerne medfører den lange sagsbehandlingstid, at forældrene i unødigt lang tid skal leve i usikkerhed om, hvordan de skal få hverdagen og økonomien til at hænge sammen.

“Det kan være hårdt for en familie at skulle leve med økonomisk usikkerhed og frygt for at miste jobbet, mens man passer sit syge barn. Mange familier oplever at skulle kæmpe med kommunen, og det er rigtigt hårdt. De har svært ved at forstå, at det skal være sådan,” siger Signe Hasseriis, der er chefrådgiver hos Diabetesforeningen.

Hun får opbakning fra Susanne Olsen, landsformand i Dansk Handicapforbund.

“Jeg ved, at Egedal er én af de kommuner, hvor vores medlemmer er hårdest ramt. Der bliver lagt et stort pres på familier, der står i en sårbar og presset situation,” siger Susanne Olsen.

Hos Landsforeningen Autisme har man flere eksempler på, hvordan sagsbehandlinger bliver yderligere forsinket fra kommunernes side.

Ingen konsekvens

“Vi oplever tit, at en familie er ved at få sin sag afsluttet, inden den enkelte kommune så udsætter forløbet, fordi far eller mor pludselig skal aflevere en banal oplysning som antal kilometer til og fra arbejde. Det er utroligt, at den slags formaliteter kan få sager til at rykke tilbage til start - eller i hvert fald tæt på,” siger Heidi Thamestrup landsformand i Landsforeningen Autisme.

Hun mener, at kommunerne ligefrem kan spekulere i at trække sager i langdrag.

“Det kan de tillade sig, fordi der ikke er nogen konsekvens hos Ankestyrelsen. De har ikke hjemmel til at gøre noget, så familierne må leve med ventetiden og usikkerheden, der i sidste ende kan betyde, at de må fra hus og hjem, fordi de mister deres arbejde,” siger Heidi Thamestrup.

Voldsomt

Blandt handicap- og patientorganisationerne er der enighed om, at en forventet Egedal-ventetid på ni uger er i overkanten:

“Ni uger er alt for voldsomt. Egedal Kommune burde ligge på en sagsbehandlingstid på fire uger,” siger Heidi Thamestrup,

Samme toner lyder fra Dansk Handicapforbund og Diabetesforeningen.

“For en familie, der står i en venteposition i forhold til tabt arbejdsfortjeneste, så har det stor betydning, om sagen tager fire, ni eller tolv uger. Ni uger er lang tid, hvis situationen er akut. Jo længere tid det trækker ud - jo større uklarhed skaber det for familien,” siger Susanne Olsen.

“Uanset hvordan vi vender og drejer det, så er ni uger ikke hurtigt, men det er kommunens politikere, der har sat rammerne og tidsfristen for det enkelte kommunale center,” siger Signe Hasseriis fra Diabetesforeningen.

Hun mener dog, at behandlingstiden kommer helt an på den enkelte sag.

“Handler det om at læse og afgøre en sag, så er ni uger for lang tid, men hvis en sag eksempelvis kræver nogle komplekse godkendelser eller indhentning af oplysninger, så kan behandlingstiden være begrundet,” siger Signe Hasseriis.

Publiceret 06 February 2018 06:00