Sager om tabt arbejdsfortjeneste tager sin tid i Egedal:

Familier kan vente i månedsvis

Egedal Kommune giver sig selv en forventet sagsbehandlingstid på ni uger i ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste - fristen er sat ud fra, hvad vi mener er realistisk, lyder det fra Egedal Kommune

Af
Jakob Markert

Kenneth Tanzer

Kenneth Tanzer

Når et sygt eller handicappet barn i Egedal Kommune har det så dårligt, at de for en periode ikke kan komme i skole, men skal passes derhjemme, skal forældrene ikke kun være indstillet på, at de kan blive mødt af forskellige sagsbehandlere.

De skal også være indstillet på, at perioden med økonomisk usikkerhed i hjemmet kan vare i et par måneder, nærmere betegnet op til ni uger.

Det fremgår af offentligt tilgængelige oplysninger om forventede sagsbehandlingstider i ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste.

Kommunerne er forpligtet til at offentliggøre en tidsfrist - i Egedal Kommune har man givet sig selv en frist på ni uger, hvilket er den længst angivne normalfrist af syv nærliggende kommuner, som Lokalavisen Egedal har undersøgt.

Faktisk kan man finde kommuner, hvor sagsbehandlingsfristen er sat helt ned til fire uger, men det hører dog også med til historien, at kommunerne har forskellige måder at opgøre fristerne på.

Forskellig fremgangsmåde

Hos nogle starter fristen fra forældrenes henvendelse, andre fra modtagelsen af ansøgningen, mens det hos visse kommuner starter fra sagen er oplyst.

“Fristen på ni uger er vedtaget af vores politikere ud fra en analyse i de processer, som der er forbundet med sagsbehandlingen. Jeg kan af gode grunde ikke tale på vegne af de andre kommuner, men jeg er bekendt med at man i kommunerne opgør fristerne forskelligt, hvilket gør, at man ikke kan sammenligne fristerne direkte,” siger Gunhild Kirkmand, afdelingsleder for Center for Social Service i Egedal Kommune.

Hun understreger, at ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste kræver indhentning af en del dokumentation.

“Først og fremmest er det tidskrævende, fordi der skal indhentes oplysninger andre steder fra for at sagen kan blive tilstrækkelig oplyst. Lovgivningen på området er kompleks, hvilket kan have indflydelse på svar-tiden, men fordi vores frist hedder ni uger, så betyder det ikke, at sagerne ikke kan blive afgjort tidligere. Det er jo ikke sådan, at vi er ni uger om alle sager. Vi har valgt at fastsætte fristen på ni uger, fordi det er den tid processen tager, og derved giver vi borgerne en troværdig tidsramme. Desuden skal vi gøre borgerne opmærksom på det, hvis vi overskrider tidsfristen,” siger Gunhild Kirkmand.

Sådan svarer syv nærliggende kommuner på deres sagsbehandlingsfrist og hvordan de opgør den.

Sådan svarer syv nærliggende kommuner på deres sagsbehandlingsfrist og hvordan de opgør den.

Kigger på optimering

I et skriftligt svar til Lokalavisen Egedal oplyser kommune dog, at den ligger på en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på omkring ni uger - hvilket altså stemmer overens med kommunens egen sagsbehandlingsfrist.

Men er det godt nok, at borgerne kan risikere at vente så lang tid på at få afgjort deres sag?

“Fristen er sat ud fra, hvad vi vurderer er realistisk, men vi ser naturligvis hele tiden på, om vi kan optimere vores service og blive bedre og hurtigere til at behandle sagerne. Vi vil meget gerne gøre det så hurtigt som muligt. Det bestræber vores sagsbehandlere sig på, men sagsbehandlingen skal også udføres ordentligt.”

Publiceret 06 February 2018 00:00

Lokalavisen Egedal nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Egedal
SENESTE TV