Nyt udvalg vil flytte kompetencerne:

Eksperter og psykologer rykker ind på Egedals skoler

Det nye skoleudvalg lægger op til, at 10. klassecentret og ASF-tilbuddene bliver omorganiseret, ligesom “Pusterummet” bliver nedlagt. I stedet vil man rykke psykologer og eksperter ud på skolerne for at sikre en hurtigere og tidligere indsats

Der er glæde at spore hos Betina Hilligsøe (V), ny formand for det nye skoleudvalg i Egedal Kommune.

Udvalget har nemlig vedtaget en ny økonomisk model på skoleområdet samt en omstrukturering af tilbud til børn inden for det specialiserede område.

Sidstnævnte omstrukturering betyder, at udvalget lægger op til en omorganisering af kommunens 10. klassecenter og ASF-tilbud, ligesom “Pusterummet” bliver nedlagt.

I Pusterummet går der i dag en håndfuld børn, som har svært ved at være i den almindelige folkeskole. På sigt vil der ude på skolerne blive opbygget kompetencer, der vil give mulighed for at beholde langt flere børn i den almindelige folkeskole, og hvilket kun lade sig gøre, fordi eksperterne og psykologerne efter planen bliver rykket ud af rådhuset og ind på skolerne. En model, der giver mulighed for hurtigere og tidligere indsatser.

Kræver tid

“Jeg er meget bevidst om, at det kræver tid at opbygge denne kompetence, og Rom blev som bekendt ikke bygget på en dag. Det vil derfor være Skoleudvalgets oplæg, at der ikke starter nye børn i Pusterummet, men at der til gengæld bliver fundet en egnet plan for de børn, der i dag har glæde af at bruge stedet som en mellemstation. Det samme gør sig gældende for det tilbud til børn med autisme i Ung Egedal, hvor en håndfuld børn for øjeblikket også har deres gang,” siger Betina Hilligsøe i en pressemeddelelse fra Egedal Kommune.

Hun understreger, at nogle af pengene bliver fundet ved at harmonisere og centralisere indkøb, der kan give bedre priser til kommunen. Det sker i dag allerede på flere skolerne, og Betina Hilligsøe mener, at det giver god mening at blive en endnu større indkøbsmuskel.

Udvalget skulle også tage stilling til en ny økonomisk model på skoleområdet ved at finde besparelser på 5,7 mio. kr., som et enigt Økonomiudvalg og Byråd tilbage i december 2017 besluttede som en del af Effektiviserings- og Udviklingsprojektet.

Inden denne beslutning lød besparelserne på kr. 12,3 mio, men beløbet blev reduceret til de 5,7 mio. kr., da forslaget om klasseoptimering blev taget ud af spareforslaget.

Betina Hilligsøe fortæller, at det hidtil har været meget svært at gennemskue, hvordan pengene på hele skoleområdet egentlig er fordelt og bliver brugt. Nu indfører Egedal en anden model, der er baseret på en økonomi per elev i stedet for økonomi per klasse. I den nye model er der også taget nogle af de tidligere centralt placerede puljer ud, som fra det nye skoleår vil blive lagt ud decentralt til de 4 skoledistrikter.

Skoledistrikterne får på den måde i langt højere grad end tidligere mulighed for at sætte ind lige præcis der, hvor skoen trykker hos dem. I dag er der blandt andet store forskelle på elevgrundlaget, hvilket kan give skævheder, som Skoleudvalget og Egedal Kommune er opmærksomme på.

Ny økonomisk model

“Det her er første version af den nye model, og der vil være en tæt opfølgning på, hvilke tendenser og hvilken adfærd, den trækker med sig. Der vil være en løbende dialog mellem skole og rådhus, som alle kan lære af og bruge til at finjustere modellen. Ikke alle parametre er bygget ind endnu, og resten vil komme i en senere version, hvor læring fra modellen også bliver bygget ind. Det er en god nyhed for skolerne i Egedal, at vi nu lægger penge ud til de decentrale enheder og giver større lokal handlekraft og flere lokale beføjelser,” siger Betina Hilligsøe, som dog er opmærksom på, at naturligvis også følger en langt højere grad af ledelsesmæssigt ansvar med pengene decentralt.

Publiceret 07 February 2018 00:00

Lokalavisen Egedal nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Egedal
SENESTE TV