Så skal der snart stemmes igen i Egedal:

Madordning er populær

Der er stor tilfredshed med maden, og derfor forlænges samarbejdet med leverandør, siger udvalgsformand

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Så er det ved at være tid igen til at stemme om madordningerne i daginstitutionerne.

Egedal skal som andre kommuner, ifølge en beslutning i Folketinget, hverandet år sætte madordningen til afstemning blandt forældrene. Er der flertal i den enkelte institution, skal alle i institutionen tilmelde sig ordningen.

Dog kan særlige forhold give lov til undtagelser, hvis der for eksempel er lægelig dokumentation for allergi eller anden sygdom.

På sit møde tirsdag besluttede Familieudvalget at gå videre med en proces, hvor alle institutioner gennemfører afstemning til maj, med en afgørelse til juni. Senest seks måneder efter skal resultatet af afstemningen sættes i værk.

Som det er i dag, er 21 ud af 31 daginstitutioner i Egedal Kommune tilmeldt ordningen, og meget tyder på, at der stadig vil være et overvældende flertal bag ordningen.

For der er stor tilfredshed med ordningen, viser en undersøgelse, som Familieudvalget har fået forelagt.

“Vi hører rigtigt mange positive tilkendegivelser rundt omkring fra institutionerne”, konstaterer Carina Buurskov (V), formand for Familieudvalget.

“Der er ingen tvivl om, at maden er meget populær.”

Ordningen varetages af firmaet Fru Hansens Kælder, og forvaltningen indstillede på baggrund af tilfredsheds-undersøgelsen til udvalget, at samarbejdet forlænges. Inden udvalgsmødet var Carina Buurskov derfor indstillet på at forlænge ordningen.

For den nye periode der træder i kraft i 2019 til 2020, foretages afstemningen i maj måned 2018 med afgørelse i juni måned 2018. I forbindelse med afstemningen vil der blive arrangeret prøvesmagning for forældre.

Ordningen bliver lidt dyrere i den næste to års periode. Prisen for frokostordningen har i de sidste to afstemningsperioder været på 560 kroner, men vil på grund af pris og lønfremskrivninger stige til 586 kroner.

Publiceret 09 February 2018 06:00

Lokalavisen Egedal nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Egedal
SENESTE TV