Grundvandet i Stenløse undersøges for forurening

Region Hovedstaden er i gang med at undersøge grundvandet under tankstationer på Bauneholmvej og Frederikssundsvej i Stenløse for forurening

Region Hovedstaden er netop nu i gang med at undersøge grundvandet for forurening under to tankstationer på Bauneholmvej 1 og Frederikssundsvej 124 i Stenløse.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Tidligere undersøgelser har vist, at der findes forurening med MTBE og klorerede opløsningsmidler på de to adresser. Regionen vurderer, at forureningen med MTBE stammer fra spild af benzin, da MTBE tidligere er brugt som tilsætningsstof til benzin. På ejendommene har der også været autoværksteder; og aktiviteter tilknyttet de tidligere autoværksteder kan være årsag til forureningen med klorerede opløsningsmidler.

Region Hovedstaden bruger undersøgelserne til at afgrænse forureningernes udbredelse, og til at vurdere risikoen fra forureningen i forhold til det grundvand, der bruges til drikkevand.

Mulig oprensning

“Undersøgelserne bliver udført som en del af Region Hovedstadens indsats overfor forureninger, der truer grundvandet. Undersøgelserne danner grundlag for et muligt videre forløb med oprensning af ejendommene, afhængigt af resultaterne,” fortæller Minakshi Dhanda, der er projektleder i Center for Regional Udvikling i Region Hovedstaden.

De to ejendomme ligger i et område med særligt værdifuldt grundvand, hvor Islevbro Vandværk henter drikkevandet fra. I vandværket oppumpes der årligt omkring en mio. kubikmeter drikkevand. Hvis grundvandet bliver påvirket af forurening, kan det have stor betydning for forsyningen af drikkevand til lokalområdet.

“Det skal understreges, at forureningerne fra de to ejendomme ikke påvirker drikkevandet nu. Vandet, der pumpes op fra området, bliver kontrolleret, inden det sendes ud til forbrugerne. Vandet fra hanerne kan derfor trygt drikkes,” uddyber Minakshi Dhanda.

Tankstationer siden 1969

Region Hovedstaden har særligt fokus på forureninger med klorerede opløsningsmidler og MTBE. Klorerede opløsningsmidler er kemiske stoffer, der let spredes i både jord og grundvand, og som nedbrydes langsomt. Efterhånden som de klorerede opløsningsmidler nedbrydes, dannes nye problematiske og sundhedsskadelige stoffer. Selv i meget små mængder kan klorerede opløsningsmidler skabe kraftig forurening i grundvandet.

“Med undersøgelserne bliver det muligt for Region Hovedstaden at vurdere, om forureningerne kan true det grundvand, som vi bruger til drikkevand. På baggrund heraf, kan vi vurdere, om det er nødvendigt at oprense forureningen,” udtaler Minakshi Dhanda.

På Bauneholmvej 1 og Frederikssundsvej 124 har der siden 1969 været tankstationer. Tidligere har der også været autoværksteder tilknyttet tankstationerne. Forureningen med klorerede opløsningsmidler og MTBE vurderes at stamme fra autoværkstederne og tankstationerne.

Publiceret 12 February 2018 00:00

SENESTE TV