Busser i Ledøje og Smørum:

Udvalg ønsker mere fakta

Teknik- og miljøudvalget er blevet pålagt at undersøge, om busdriften i området kan forbedres

Af
Jesper Berg

Ved det seneste byrådsmøde blev teknik- og miljøudvalget pålagt at tage imod et forslag fra SF om at se på muligheden for at ændre busdriften i Ledøje og Smørum.

Det er magtpåliggende for partiet, at der bliver gjort noget ved de problemer, som nedlæggelsen af linje 159 i august 2017 skabte. Derfor bragte man sagen op på byrådsmødet, og rådets medlemmer sendte altså aben videre til udvalget, der forleden havde busproblematikken som punkt nummer 14 på dagsordenen.

“Vi vil naturligvis ikke afvise SF's forslag, men vi udsatte sagen og bad forvaltningen om at indhente tidligere passagerertal, muligheder i den nuværende økonomi i 2018 og i overslagsårene, samt de øvrige kommuners indstilling,” fortæller udvalgets formand, Bo Vesth (V), som dog stadig - som han gjorde rede for ved byrådsmødet - ikke tror, at Egedal Kommune får en bedre sammenhængende kollektiv trafik, hvis forslaget bliver gennemført.

Mangler baggrundsviden

“Vi vil gerne se på busdriften i kommunen som en helhed, men vi arbejder selvfølgelig for at få så god en baggrund for vurderingen som muligt. Og derfor skal vi bruge noget faktuel baggrundsviden,” siger Bo Vesth.

Et af de afgørende punkter er økonomien, hvor hvis Egedal Kommune på nuværende tidspunkt ønsker en ændring af en busrute, som kører ud af eller ind i en anden kommune, kan den pågældende kommune afvise at være med til at finansiere ændringen.

Ønsker at udvide planen

Ved byrådsmødet 31. januar, hvor sagen blev bragt op sagde SF's byrådsmedlem:

“For os har denne sag været et valgløfte, og derfor tager vi den op i håb om forbedringer. Sidste sommer blev linje 159 nedlagt som følge af omlægningen af skolebusserne og den normale Movia-bestilling. I stedet fik man i Smørum og Ledøje Linje 163 og Linje 216, som skulle tage sig af skolebørnene, men ændringerne har medført en række uhensigtsmæssigheder. Mulighederne for at komme fra det sydlige Smørum på strækningen langs Flodvej og Råbrovej er betydeligt begrænset i forhold til tidligere med Linje 159. Det gælder både om morgenen i myldretiden, men også om aftenen, hvor Linje 216 har to timers-drift med sidste afgang fra Ballerup kl. 21,” lød det fra Jens Skov.

Det er nu hans håb, at teknik - og miljøudvalget vil udvide køreplanen, så der er flere afgange med et mere varieret minuttal - blandt andet ønskes en udvidelse linje 163.

“Det er vores ønske, at udvalget vil kigge seriøst på det her og finde de nødvendige midler, så den kollektive trafik kan forbedres,” tilføjede Jens Skov.

Helikopter-perspektiv

De øvrige byrådspartier bakkede på aftenen op om at rulle sagen tilbage til teknik- og miljøudvalget, men de gjorde det også klart, at den kollektive trafik skal ses som en helhed.

Socialdemokraternes Ib Sørensen understregede, at han helst vil se på trafikken i et helikopter-perspektiv.

“Vi skal forsøge at tage det lange lys på og undgå hovsaløsninger. Den kollektive trafik skal ses som en helhed,” sagde, inden Niels Lindhardt Johansen fra de Konservative tog ordet.

“Denne udvikling i Smørum er præcis som frygtet og årsagen til vores modstand mod omlægningen. Det er fint at kigge på det her i en samlet pakke, men hvis der er vilje til at forbedre det hul, som vi selv har skabt, så skal udvalget kigge på det,” sagde Niels Lindhardt Johansen.

Publiceret 01 March 2018 06:00

Lokalavisen Egedal nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Egedal
SENESTE TV