Skolevejene skal gås grundigt efter i Egedal, har byrådet besluttet.

Skolevejene skal gås grundigt efter i Egedal, har byrådet besluttet.

Skolevejene skal være mere sikre

Byrådet besluttede at bevilge 1,6 millioner til trafiksikkerhed ved alle skolerne. Konservative var bekymrede for om det vil gå ud over andre trafikforhold

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Trafikforholdene omkring skolerne i Egedal står overfor en grundig gennemgang.

Byrådet besluttede på sit møde onsdag aften at afsætte 1,6 millioner kroner til sikrere skoleveje.

Beslutningen indebærer, at kommunens skoler skal have en trafiksikkerhedsmæssig gennemgang.

“Det er ikke nødvendigvis konkret fastlagte projekter på skolerne. På nogle af skolerne er der allerede sat et arbejde i gang, på andre er der brug for først at få en undersøgelse af hvor behovet er,” siger Bo Vesth (V), formand for miljø- og teknikudvalget.

“Det handler om at sikre skolevejene helt bredt. Cykelstier, veje, parkeringspladser og så videre. Ud fra de ønsker og behov, der måtte komme frem, skal vi herefter, såvidt det er økonomisk muligt, sætte ind med konkrete tiltag”.

100.000 til andet

Godt halvdelen af de 1,6 millioner blev frigivet som en særlig anlægsbevilling på 830.0000 kroner, og den følger op på en tidligere byråds-beslutning om øget trafiksikkerhed ved skolerne.

Alle partierne bakkede op om beslutningen på byrådets møde. Niels Lindhardt (Kons.) havde dog samtidig en bekymring for øvrige trafikforhold i kommunen:

“Det er rigtigt godt, det her, men det betyder også, at så er der ikke flere penge i år. Så hvis vi har andre steder, hvor man kunne sætte ind med øget trafiksikkerhed, så er der ingen penge”.

Derfor foreslog han en tilføjelse, hvor det fremgik, at 100.000 af de 830.000 kroner skal anvendes til trafiksikkerhed i landsbyer i forbindelse med etablering af 40 km-zoner.

Bo Vesth (V), formand for miljø- og teknikudvalget, var positiv overfor forslaget, mens Ib Sørensen (Soc.) havde betænkeligheder ved formuleringen:

“Hvad er landsbyer? Hvor er det? Ganløse og Veksø er ikke landsbyer. Jeg har stor sympati for forslaget, men det skal være meget mere konkret”.

Ole Hovøre (V) foreslog formuleringen trafiksikkerheds-foranstaltninger, i stedet for 40 km/t-zoner, og Niels Lindhardt foreslog at ændre 'landsbyer' til 'byer' - og 40 km-zoner til 'hastighedsdæmpende foranstaltninger'.

Det var der enighed om bordet rundt.

Publiceret 06 March 2018 06:00

SENESTE TV