Konflikt kan lamme Danmark

Efter sidste uges strejkevarsel fra fagforbundene, har staten nu varslet lock-out af 120.000 statsansatte. Dertil kommer 70.000 ansatte i regioinerne og 250.000 ansatte i kommunerne

Hospitaler, der kun tager sig af allermest nødvendige opgaver, børn, der ikke bliver undervist og passet, tog, der står stille og....

Listen over hvem der bliver ramt, hvis ikke det ved forhandlingsbordet lykkes at afværge en kommende storkonflikt, gik onsdag fra at være alen-lang til at være altomfattende.

Som reaktion på sidste uges strejkevarsler mod udvalgte områder og arbejdspladser, har såvel staten som regionerne og KL onsdag valgt at trænge det helt tunge skyts frem i form af en lock out.

Onsdag formiddag kom første melding fra Innovationsminister Sophie Løhde:

Kun 10.000 af 130.000 overenskomst-ansatte i staten - vil ikke blive omfattet at en lock-out. Blandt personalegrupperne er ansatte i forsvaret, jernbanearbejdere, fængselsfunktionærer, hk'ere, politibetjente og gymnasielærere. Og så fylder akademikerne i centraladministrationen en del på det statslige område.

Senere på dagen fulgte så først regionerne og derpå KL trop.

Ifølge de foreløbige vurderinger vil op mod 70.000 ansatte blive berørt af lockouten i regionerne. Det svarer til over halvdelen af de ansatte i regionerne.

Såkaldte sårbare patientgrupper, heriblandt alle psykiatriske patienter, vil ikke blive ramt af lockouten. Samtidig vil man forhandle om et nødberedskab, så akutte funktioner kan fortsætte. Det gælder også kræftbehandlingen.

I kommunerne er der udsigt til, at 250.000 ansatte vil blive omfattet af lock-outen.

"Hvis det kommer til en konflikt, kan vi desværre ikke komme uden om, at en konflikt vil ramme rigtig mange borgere i det danske samfund. Det er spillereglerne i den danske model. Men det ligger os meget på sinde, at vi ikke rammer de svageste i samfundet, og derfor har vi besluttet at undtage blandt andet store dele af ældreområdet, handicapområdet, socialpsykiatrien, specialskoler og specialdaginstitutioner fra en konflikt. Vi undtager også kritiske samfundsfunktioner som el- og vandforsyning og de kommunale beredskaber," siger Martin Damm fra KL.

 

HK

Center for Borgerservice afd. CBS Træning-hjælpemiddel - Administration og IT m.v.

Smørum Bibliotek - Administration og IT m.v.

Ølstykke bibliotek- Administration og IT m.v.

Center for Borgerservice afd. Borgertorvet - Administration og IT m.v.

Center for Borgerservice afd. CBS fælles administration - Administration og IT m.v.

Center for Borgerservice afd. CBS socialfaglig team- Administration og IT m.v.

Center for Borgerservice afd. CBS socialfaglig team - Socialformidlere og Socialrådgivere

FOA

Stenløsegruppen - Social- og sundhedspersonale

Smørumgruppen - Social- og sundhedspersonale

Døgnplejen, aften/nattevagter på Dronning Dagmarsvej, Ølstykke - Social- og sundhedspersonale

Publiceret 07 March 2018 13:45

Lokalavisen Egedal nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Egedal
SENESTE TV