Tidlig indsats for budgettet:

Udvalg bedt om at se på sparemuligheder

Vi ønsker at være bedre på forkant med økonomien, siger borgmester om ny procedure. Foreløbig prognose peger på en ubalance på 42 millioner

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Budgettet for 2019 ligger godt fremme i tiden, vil nogle mene. Men i Egedal Kommune har man allerede nu fokus på de økonomiske udsigter for næste år, samt overslagsårene frem til 2022.

På det seneste møde besluttede Økonomiudvalget at sætte gang i en proces, hvor der tidligere end normalt sættes gang i proceduren omkring budgetbehandlingen for de kommende år.

Det skete på baggrund af en foreløbig prognose for udgiftspres, som blev forelagt af administrationen. Den viser en ubalance på 42 millioner kroner, med udsigt til serviceudgifter for 18 millioner kroner og en reduktion af andre driftsudgifter på 2,7 millioner kroner.

Den første prognose viser også, at overskridelsen af servicerammen øges fra 8 til 26 millioner kroner.

“Væksten i serviceudgifterne medfører desuden, at kommunens driftsbalance svækkes”, skriver administrationen i sit oplæg til politikerne.

Videre fremgår det, at der i det vedtagne budget 2019 er budgetteret med et kassetræk, da driftsbalancen i 2019 mangler 27 millioner kroner i forhold til at kunne dække anlægsudgifter, afdrag og indbetalingsrækken til SOL T.

“Kassetrækket vil som følge af det konstaterede udgiftspres vokse fra 27 til 42 millioner kroner, hvis ikke der identificeres og prioriteres kompenserende besparelser i processen med prioriteringsemner i budget 2019-22”, konstaterer administrationen.

Tallene for usikre

Det var på den baggrund, at Økonomiudvalget besluttede at bede alle fagudvalg om at finde muligheder for “kompenserende besparelser” allerede nu.

“Vi ønsker at være bedre på forkant med økonomien”, siger borgmester Karsten Søndergaard (V), der er formand for Økonomiudvalget.

Om den foreløbige prognose siger han:

“Selvfølgelig skal vi tage de tal alvorligt som foreligger lige nu. Men da det er en meget tidlig prognose, er det alt for usikkert at sige noget om endnu om tallene holder eller ej. Men med denne tidligere proces håber vi at kunne sætte bedre ind, være mere på forkant, så vi bedre kan leve op til vores egen økonomiske politik.”

Normalt mødes byrådet til budgetseminar i august, og herefter skal budgettet førstebehandles i september og vedtages endeligt i oktober.

Fristen for indlevering af de kommunale budgetter til Økonomi- og Indenrigsministeriet er den 15. oktober.

Publiceret 09 March 2018 06:00

Lokalavisen Egedal nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Egedal
SENESTE TV