Egedal Kommunes folkeskoler har det svært i ny kvalitetsrapport:

Karaktergennemsnittet falder for tredje år i træk

Ny tilbagegang i de bundne prøvefag i 9. klasse, ligesom eleverne på samme klassetrin går tilbage i både dansk og matematik. Derudover oplever man et nyt fald i forhold til undervisningstimer med kompetencedækning - udvalgsformand vil have løftet skolerne

Af
Kenneth Tanzer

Kenneth Tanzer

I skyggen af besparelser og omstruktureringer er det hårdt prøvede skolevæsen i Egedal Kommune netop blevet præsenteret for årets kvalitetsrapport.

Og lad det være sagt med det samme - resultaterne får hverken politikere, ledere, lærere eller forældre til at klappe i hænderne af begejstring.

Der er nemlig tilbagegang at spore på en række vigtige områder som karaktergennemsnit, trivsel og kompetencedækning.

Mest interessant er nok karaktergennemsnittet i bundne prøvefag i 9.klasse. Her er Egedal Kommune gået tilbage fra et snit på 7,7 i 2014/15 via 7,5 i 2015/16 til de seneste 7,1 i skoleåret 2016/17.

Egedals karaktergennemsnit, der altså viser en faldende tendens over en tre-årig periode, er dog stadig på niveau med landsgennemsnittet, men de 7,1 er under forventning i forhold til socioøkonomisk reference.

Tilbagegangen fortsætter ligeledes i fagene dansk og matematik. Karaktergennemsnittet i dansk i 9. klasse er gået fra 7,7 i 2014/15 til 7,0 i skoleåret 2016/17. Værre ser det ud forhold til matematik-karakterer, hvor man er faldet fra 8,1 i 2014/15 til 6,8 i det seneste skoleår, nemlig 2016/17.

Tallene bliver mødt med skuffelse og ærgrelse hos Betina Hilligsøe (V), formand for Skoleudvalget i Egedal Kommune.

Vi kan godt forvente mere

“Karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag er ikke tilfredsstillende. Der er tale om en kedelig trend, som vi skal have sat en stopper for. Vi er en kommune med mange ressourcestærke familier, så vi kan godt forvente mere,” siger Betina Hilligsøe, der også hæfter sig ved tilbagegangen i dansk og matematik.

“Det er desværre et udtryk for, at vores folkeskole har det svært,” siger formanden.

Kvalitetsrapporten har også fokus på de fire indikatorer på trivsel i folkeskolen, nemlig faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Mens de tre første områder stort set er uændret i forhold til de to foregående skoleår, så går Egedal tillbage på “ro og orden”. Her lever kommunen, ifølge rapporten, ikke op til det nationale mål om, at elevernes trivsel skal øges. Det hører også med til historien, at Egedals resultat ligger lige under landsgennemsnittet.

“Når vi snakker ro og orden, så er det en opgave, som skal løses ude på den pågældende skole. Den enkelte skoleledelse eller lærer kan svare på, hvorfor der ikke er ro i en klasse. Der er ingen tvivl om, at for mange vikartimer og for meget sygefravær kan skabe uro blandt eleverne, men det er et område, som vi har fokus på,” siger Betina Hilligsøe.

Heller ikke kompetencedækningen, der dækker over, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af lærere med “undervisningskompetence” eller “tilsvarende kompetencer”, falder ud til Egedals fordel.

Flere uddannede lærere

I 2014/15 lå kompetencedækningen på 86,4 procent. Året efter var tallet faldet til 82,5 procent, og i det seneste skoleår lå kompetencen på blot 82,1 procent, hvilket er under landsgennemsnittet.

Betina Hilligsøe mener dog, at tallene kan snyde i forhold til kompetencedækning.

“Rapporten tager jo eksempelvis ikke højde for en fysik-lærer, som muligvis ikke er uddannet folkeskolelærer, men som er i besiddelse af en højere universitets-uddannelse. Han eller hun har alle kvalifikationer for at varetage undervisningen, selvom personen ikke er uddannet, men det tæller ikke i denne rapport. Når det er sagt, så vil vi gerne have flere uddannede folkeskolelærere i Egedal. Vi skal gå efter de dygtige lærere, og vi skal blive bedre til at tiltrække dem. Det er et forløb, som vi har taget hul, men det er et langt og sejt træk,” siger udvalgsformanden.

Skolebestyrelserne udtrykker bekymring over denne rapport. Kan du følge dem?

“Ja, jeg kan sagtens forstå deres bekymring. Vi skal også blive bedre og løfte os. Nøglen til forbedringerne og de konkrete løsninger ligger ude på skolerne, og så skal vi fra politisk side sørge for at give lederne de bedst mulige rammer, men det er vigtigt at understrege, at vi har stor tillid til ledelsen på den enkelte skole i Egedal.”

Publiceret 13 March 2018 06:00

Lokalavisen Egedal nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Egedal
SENESTE TV