Mindeord om Torben Sønderskov:

En ildsjæl, der slog gnister

Af
Af Lars Lindskov

bestyrelsesformand og Claus Larsen

halinspektør i Jyllinge Hallerne

I en sammenlagt periode på 12 år var Torben Sønderskov ad tre omgange formand for Jyllingehallen. Hertil kommer en årrække som medlem af hallens bestyrelse, som han sammen med andre lokale ildsjæle var en af idémagerne bag.

Det var dengang i 1960erne, da han som ung og energisk tilflytter slog sig ned i den lille fiskerlandsby på østsiden af Roskilde Fjord. Og selvom fysikken ikke helt kunne følge med det sidste par år, så holdt energien og ilden i øjnene ved hele vejen op gennem de efterfølgende mere end 50 år, før Torben lukkede sine øjne for sidste gang sidst i marts og blev stedt til hvile ved en smuk begravelse i Jyllinge Kirke en solskinsdag i ugen efter påske.

Undervejs nåede Torben at sætte et par stærke fodaftryk i lokalsamfundet. Mest kendt var han nok for sit engagement i forbindelse med opførelsen af Jyllingehallen, hvor han sammen med andre ligesindede gjorde det umulige muligt med opførelsen af store hal i 1971– og gentog det ved opførelsen af lille hal et par år senere. Svømmehallen, der kom til i 1978 var han også involveret i. Og realiseringen af multihallen, der blev opført i 2001, kan vi også sende en tak til Torben for sin andel i.

Da han var gået ud af Jyllingehallens bestyrelse efter mere end 25 års tro tjeneste til fordel for idrætten, kastede han sig over det næste projekt med at omdanne Gulddyssegaard i Gundsømagle til et samlingssted med kultur som omdrejningspunkt. Med en kombination af flid, kreativitet og gå-på-mod fik han sammen med andre i initiativgruppen og netværket rejst midler fra fonde og kommunen til at realisere et sted, der kunne samle mennesker.

Man kommer ikke til resultater ved at acceptere modstand eller ved at bøje sig for meget væk fra sine mål og principper. Derfor kunne det slå gnister, når Torben oplevede folk, der ikke forstod hans visioner eller ikke var enige med ham.

Sådan er det, når man er en ildsjæl. Når man brænder for noget. Og det gjorde Torben gennem hele sit lange liv. Altid på vej mod noget. Aldrig på vej væk fra noget.

Uanset, om man var enig med Torben eller ikke, så aftvinger det altid respekt fra andre, når man oplever ildsjæle som ham, der kæmpede for sin sag. For andres sag. For det, som han fandt rigtigt og vigtigt.

Sådan vil vi huske ham. Og takke ham for mange års indsats for vores lokalsamfund.

Æret være Torben Sønderskovs minde.

På vegne af Jyllingehallernes bestyrelse og medarbejdere.

Publiceret 12 April 2018 00:00

SENESTE TV