Udvalg:

Konfliktramte forældre skal have penge tilbage ved manglende pasning

“Når forældre ikke kan få den ydelse, de betaler for, under en konflikt, giver det jo god mening at give dem pengene tilbage,” siger Jette Henning, formand for Skole- og Børneudvalget i Roskilde Kommune

Træder den varslede strejke i de fire kommunale børnehuse Gundsømagle, Bella Luna, Peblingevej, og Hyrdehøj og for dagplejen i kraft, vil det ramme mange forældre.

I daginstitutionerne vil der være færre medarbejdere på arbejde og derfor også færre børn, de kan tage hånd om. Og kommer det til lockout, må størsteparten af alle dagtilbud, klubber og skoler/SFOer sandsynligvis lukke.

På den baggrund indstiller Skole- og Børneudvalget nu til byrådet, at forældrene får penge tilbage, hvis deres barn ikke kan komme i dagtilbud, SFO eller klub i fem hverdage eller derover som følge af, at den varslede konflikt gennemføres.

“Når forældre ikke kan få den ydelse, de betaler for, under en konflikt, giver det jo god mening at give dem pengene tilbage. Men det skal stå mål med det arbejde, det kræver at sende pengene retur, så derfor foreslår vi også, at det først sker ved mindst fem dages konflikt,” siger formand for Skole- og Børneudvalget Jette Henning i en pressemeddelelse fra Roskilde Kommune.

FOA-medlemmer rammes

Det er alene medlemmer af fagforbundet FOA, der er omfattet af strejkevarslet. Derfor er de fire børnehuse, FOA har udset til strejke, åbne under konflikten, men med lavere bemanding.

Forældrene er blevet informeret om situationen, og de er blevet bedt om at oplyse deres mulighed for, at de selv kan klare børnepasningen i de dage, der strejkes. Også dagplejen er omfattet af FOA's strejkevarsel.

Publiceret 13 April 2018 00:00

SENESTE TV