Borgmesteren gør status:

Alle fem forslag til ny udligning er godt for Egedal Kommune

Men det kan også lande på en sjette model, så jeg tør ikke være alt for optimistisk, siger Karsten Søndergaard (V) om en ny udligningsordning

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Der er tre ting, man med sikkerhed kan sige om udlignings-ordningen:

Den er et snirklet og indviklet regnestykke.

Den giver anledning til voldsomme diskussioner, både mellem partierne og internt - alt efter om man bor øst eller vest Storebælt.

Den skal fornys her i 2018.

Resten er stadig usikkert. I Egedal Kommune ved man lige så lidt om hvad der vil ske som alle andre kommuner - det er i hænderne på Folketingets partier.

For Egedal er tallet 9 en torn i øjet. For kun 9 ud af 98 kommuner betaler til ordningen - og heriblandt er Egedal. De 89 andre er modtagere.

I det “eksklusive” selskab er Egedal til gengæld den kommune der betaler mindst til ordningen. Netto afleverer Egedal årligt 34 millioner kroner.

Et udvalg er fremkommet med en rapport, som politikerne i Folketinget lige nu tygger på.

Lokalavisen er troppet op på borgmesterkontoret i Egedal, for at høre nærmere om Karsten Søndergaards syn på sagen.

Sjette model?

Han har ikke mindst sporet, at udvalget har fremlagt fem modeller til en ny ordning - og at alle fem forslag vil stille Egedal markant bedre økonomisk end i dag (se faktaboks).

Allerbedst er naturligvis model 5, der giver kommunen en gevinst på 36,5 millioner kroner. Altså udsigt til at Egedal nærmest kan få penge fra ordningen - modsat i dag, hvor man er blandt de “glade betalere”.

“Isoleret for Egedal ser det rigtigt fint ud med alle de fem modeller. Men jeg tør ikke være alt for optimistisk”, siger Karsten Søndergaard (V).

“Der kan jo også ske det, at Folketinget når frem til en helt sjette model. Hvor det hele bliver vendt op og ned, eller at man beslutter at fortsætte med den nuværende ordning - så vi stadig skal aflevere mange penge.”

Men han vælger dog at tro på, at der i hvert fald ikke kan blive tale om at Egedal skal aflevere et højere beløb end de nuværende 34 millioner kroner årligt.

“Vi kan godt risikere at lande på samme ordning som i dag. Men jeg er forsigtig optimist og tror på en bedre ordning. Jeg synes den udligningsordning har taget overhånd.”

Flere penge og svømmehaller

Borgmesteren kan godt forstå hvis man ved første øjekast vil placere Egedal blandt de 9 betalende kommuner:

“Jeg synes det er ærgerligt, vi er der, men er også nødt til at være realist. Vi har en befolknings-sammensætning, hvor vi er blandt dem med færrest arbejdsløse og færrest sociale udfordringer. Vi er den næstmest lige kommune i Danmark.”

Men ordningen er blev skævvridet, mener han:

“Mange i de jyske byer der modtager fra ordningen, har jo flere penge mellem hænderne end borgere i vores område. Jeg har været med på en tur i Jylland, hvor jeg også kunne se de havde nnogle store svømmehaller. Det kan jeg da godt undre mig over,”

Men skulle Folketinget beslutte sig for en af de fem modeller, mener Karsten Søndergaard, at det vil være rigtigt godt nyt for Egedal:

“Det vil da helt sikkert betyde, at vi vil få bedre vilkår. For eksempel står vi lige nu med et tal, der siger der mangler 42 millioner i budgettet. Hvis vi ikke skulle betale de 34 millioner til udligning, ville det jo være betydeligt bedre.”

Men han understreger dog samtidig, at borgerne ikke skal forvente et stort opsving nu og her, hvis ordningen ændres:

“Det vil jo ikke være nogle penge vi kan bruge nu og her, men som skal udfases frem til 2022. Men selvfølgelig vil det være et stort plus uanset hvad.”

Samarbejder på tværs

Men hvad der skal ske, er altså ude af borgmesterens hænder og overladt til Folketingets partier. Karsten Søndergaard lægger ikke skjul på, at der også i hans eget parti, Venstre, er meget delte meninger om ordningen - alt efter om det er jyske eller sjællandske politikere der taler.

“Men sådan er det vist i alle partier. Vi kan kun fra kommunernes side forsøge at øve indflydelse.”

Det gøres ikke ved at banke på dørene til partifællerne på Borgen, mener borgmesteren:

“Det gør vi i det regi, der hedder Stop forskelsbehandlingen nu. Det er et samarbejde mellem alle hovedstadskomumuner, så det går jo på tværs af partierne”, siger Karsten Søndergaard.

Han tør ikke give noget klart bud på hvornår en aftale om en ny udligningsordning er på plads:

“Men jeg håber og tror da på, at de må få det på plads inden sommerferien.”

Hvad er udligningsordningen?

Udligningsordningen er en ordning, der har som princip at flytte penge fra generelt mere velstående kommuner til generelt mere trængte kommuner i Danmark.
Ordningen skal fornys i 2018, og der er endnu ikke truffet beslutning i Folketinget om hvordan den skal skrues sammen.
Et udvalg udkommet med en rapport der anbefaler fem forskellige modeller til en ny ordning.
Egedal Kommune betaler i dag 34 mio. kr. årligt til ordningen.
Model 1 vil give Egedal en gevinst på 21,2 millioner kroner. Model 2 en gevinst på 32 millioner kr. Model 3: 25,4 millioner kr. Model 4: 24 millioner kr. Model 5: 36,5 mio. kr.

Publiceret 17 April 2018 06:00

SENESTE TV