Rengøring skal forbedres i Egedals daginstitutioner:

Mere kontrol og skærpede krav

Der skal mere fokus på metodevalg, når det handler om rengøringen i daginstitutionerne, siger udvalgsformand

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Der er for meget snavs og støv i daginstitutionerne i Egedal, og det skal der nu gøres noget ved.

Som vi omtalte i Lokalavisen i december, er der udbredt utilfredshed med rengørings-standarden i børnehaver og vuggestuer. Det skulle der rettes op på, lød løftet fra politikerne, der satte administrationen i gang med at undersøge mulighederne.

Nu har administrationen så forelagt en orientering for Familieudvalget. Af orienteringen, som blev lagt på bordet i det seneste møde i udvalget, fremgår det i klar tale, at “leverandøren leverer rengøring af svingende kvalitet”.

Løsningen er mere kontrol og skærpede krav, lyder det videre:

“Det håndteres fremadrettet gennem øget kvalitetskontrol, ligesom den interne kommunikation omkring manglerne styrkes.”

Samtidig tilføjes det, at “i det kommende rengøringsudbud anbefaler administrationen, at kvalitet baseres mere på metodevalg end hidtil. Det vil sige, at der i udbuddet oplyses om de forskellige gulvbelægninger, som findes i kommunen, samt at metodevalg for hver enkelt gulvbelægning udførligt beskrives.”

Giv feedback

Politikerne tog orienteringen til efterretning, siger Carina Buurskov (V), formand for Familieudvalget. Hun forklarer den øgede kontrol på denne måde:

“Man skal være bedre til ude på de enkelte daginstitutioner at melde tilbage, hvis man sporer problemer med rengøringen. Derfor opfordrer vi til at man giver mere feedback på hvis ikke tingene fungerer, at vi simpelt hen styrker den interne kommunikation omkring dette her.”

De skærpede og mere specifikke krav til rengøringen handler ikke mindst om gulvbelægningen, forklarer hun:

“Det skal beskrives mere detaljeret, hvordan de enkelte gulvbelægninger er, og hvilke krav de stiller. Der er flere håndtag man kan dreje på, når det handler om ordentlig rengøring.”

Mens den skærpede kontrol iværksættes nu, er de skærpede og mere specifikke krav til metodevalg noget der kan føjes ind i forbindelse med en ny aftale, når den nuværende udløber i 2019.

“Når rengøringen skal i udbud igen, vil vi skrive de skærpede krav ind i udbudsmaterialet”, siger Carina Buurskov.

Publiceret 17 April 2018 06:00

SENESTE TV