Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Bevar nærpolitiet – fortsat aktion

Af Keld Holm, Formand Roskilde Konservative Kildehusvej 31, 4000 Roskilde

Politireformen i 2007 havde som et klart hovedformål at øge nærheden mellem borgerne og politiet bl.a. ved at frigøre ressourcer, så flere betjente kom ud på gaden frem for at sidde bag skriveborde. Politiets lokale tilstedeværelse skulle styrkes, fastslog partierne bag politireformen.

Det er derfor bemærkelsesværdigt, at Midt- og Vestsjællands Politi lukker en række nærpolitistationer på Sjælland. I Roskilde Kommune var det i 2010 landbetjenten i Viby, der blev nedlagt, og nu er det nærpolitiet i Jyllinge, der står for tur. Det er hensigten at samle alle funktioner på politigården i Skovbogade.

I maj skrev den konservative vælgerforening, byrådsgruppe og regionsrådsmedlem et åbent brev til politidirektør Anders Linnet. Her udtrykte vi stor undren og bekymring over de forestående planer. Inden sommerferien fik vi et venligt svar fra Anders Linnet, der bekræftede planerne om at flytte Jyllinges nærpoliti til Roskilde.

I svaret indgår flere begrundelser. Politiet kan konstatere et fald i antallet af personlige henvendelser til landbetjentenes hjemmekontorer og en stigning i antallet af elektroniske anmeldelser over nettet. Desuden er bevillingerne til politiet blevet mindre, og det er derfor nødvendigt at finde mindre omkostningstunge måder at løse opgaverne på.

Det fastslås også, at politiet i forbindelse med omlægningen ikke forsvinder fra landområderne. De opgaver, som landbetjentene løser i dag, vil også blive løst fremover. Og det tilføjes, at den viden, som landbetjentene har oparbejdet i lokalsamfundene, ikke må gå tabt.

Her skiller vandene. Vi tror ikke på, at man centralt kan opretholde en viden, der opnås gennem løbende kontakter med lokalbefolkningen. Vi er bekymrede over, at nærheden og de uformelle kontakter mellem borger og politi risikerer at forsvinde. Vi mener, at det vil bidrage til at fremmedgøre politiets relationer til befolkningen.

Vi har forståelse og respekt for politiets arbejde med at finde besparelser, men de igangværende planer harmonerer ikke med de løfter, politikerne stillede befolkningen i udsigt ved politireformens gennemførelse. Derfor fortsætter vi underskriftsindsamlingen, som vi indledte i foråret.

Hensigten er at søge foretræde for Folketingets Retsudvalg i efteråret. Vi håber på stor opbakning. Du kan deltage i underskriftindsamlingen ved at maile til tovekeld@webspeed.dk med angivelse med af navn, by og telefonnr.

Publiceret: 20. August 2012 12:18
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Egedal

Fik du læst
ANNONCER
Se flere