Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Grusgrav ved Vindekilde

Poul Sloth, Bjellekjærvej 16, Søsum, 3670 Veksø
Thomas Pehrson, Bjellekjærvej 12, Søsum, 3670 Veksø

Nedenstående er tankevækkende for udvælgelsen af dette område, da en grusgrav her er tænkt, at skulle udfylde et behov for råstoffer til Regionens anlægsarbejder, herunder bl.a. forlængelse af Frederikssund motorvejen:- Giver det overhovedet mening, når de fire geotekniske boringer, som godt nok er over 20 år gamle (A/S Samfundsteknik Råstofkortlægning 1995), viser at undergrunden indeholder materiale, som ikke er særligt velegnet til formålet, og på trods af det, danner de grundlag for HCS' ansøgning, for at området ved Vindekilde skal udlægges til graveområde?

Der angives følgende i ansøgningen fra HCS: ”I Samfundstekniks rapport er der angivet et areal med et råstoflegeme – og det er dette areal der med fordel kunne inddrages som graveområde. Boringerne viser en grus forekomst ned til ca. 15 m under terræn”. Sidstnævnte er faktuelt forkert når man ser på prøveresultaterne – de viser derimod at der stort set INGEN grus er!

Mængden af materiale som helhed er ligeledes ringe, og det er desuden uforståeligt at HCS ikke har frembragt et budget for driften af en eventuel grusgrav, hverken før eller efter at det påtænkte graveområde næsten er blevet halveret.

Et budget er vel det mindste man kunne forlange, da manglen herpå sammenholdt med ukorrekte oplysninger ellers kan så tvivl om motivet bag selve ansøgningen!

At der i HCS' ansøgning indledes med, og som argument anføres - og vi citerer ordret inkl. stavefejl: ”Vi ville foreslå at man inddrager en kendt resurce beliggende ved Vendekilde i Egedal Kommune. Herved ville man også undgå at få alt for meget transport igennem Søsum, da der er anlagt bedre veje omkring Ganløse”.

Vil man på den baggrund virkelig udsætte et stort områdes kulturarv, dyreliv og miljø samt dets befolkning for mange forudselige men måske også uforudselige og uoprettelige følgevirkninger/skader?

Publiceret: 17. Januar 2017 13:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Egedal

Fik du læst
Bøger
Forsiden netop nu
ANNONCER
Se flere