Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Kommunen bliver økologisk

Roskilde Roskilde Kommune bidrager nu til den grønne og økologiske omstilling ved at omlægge kommunalt ejede landbrugsarealer til økologi. Kommunen ejer ti landbrugsjorder på mellem to og 20 hektar - som er bortforpagtet. For fremtiden udbydes jorderne til forpagtning hos økologiske landmænd. Med udgangen af 2017 forpagtes de første seks jorder til økologisk drift.

“Økonomiudvalg har nu besluttet, at kommunens egne jorde overgår til økologi. For i Roskilde mener vi, at økologien er vejen frem. Derfor går vi forrest ved at støtte op om et bæredygtigt landbrug, som leverer sunde fødevarer produceret i balance med vores miljø og natur. De fremtidige generationer i Roskilde Kommune skal også have rent drikkevand i hanen,” siger borgmester Joy Mogensen.

Det er planen, at de resterende forpagtningskontrakter også skal overgå til økologi - ved disses udløb i henholdsvis 2018, 2019 og 2021. I Roskilde Kommunes budget for 2017 er afsat 300.000 kroner årligt til dækning af et eventuelt mindre provenu som følge af, at kommunen fremover stiller krav om økologisk drift ved indgåelse/fornyelse af forpagtningsaftaler vedrørende kommunal landbrugsjord.

Publiceret: 08. Marts 2017 01:12

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Egedal

ANNONCER
Se flere