Spis-sammen afvikles i Egedal

Ældre Sagen er på banen med kampagnen “Danmark spiser sammen”

Mere end 70 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder gik for et par år siden sammen og skabte ”Folkebevægelsen mod Ensomhed” - og deltagertallet øges stadig.
Folkebevægelsen vil halvere antallet af ensomme danskere fra ca. 212.000 i 2014 til 106.000 i 2020, og vi håber, at mange vil gøre en ekstra indsats for at nå dette mål.
Kampagnen ”Danmark spiser sammen” vil i foråret igen skabe grobund for tusindvis af lokale arrangementer i hele landet. På land og i by og på tværs af generationer, kulturer og naboskaber. Vi bliver her alle vidne til eller deltagere i et af arrangementerne, der skal bringe os frem mod målet i sidste uge i april. Her omsætter alle i bevægelsen på forskellig vis den landsdækkende kampagne fra slogan til god mad og samvær – for at bryde tabuet om ensomhed.
Man har i Egedal Kommune rigtig mange organisationer og foreninger, der tager del i kampagnen, og meget er under forberedelse. Ældre Sagen er aktive i Ølstykke den 28. april, i Stenløse den 25. April og i Ledøje-Smørum den 27. april.
“Vi er vant til at mødes om måltidet - her oplever vi nærvær, nyder maden og samværet med hinanden, og her styrker vi gamle fællesskaber og etablerer nye. Giv det en tanke og mød op til et eller flere af arrangementerne sidst i april – og tag en bekendt med, der også gerne vil opleve fællesskabet,” lyder opfordringen fra Ældre Sagen.

Publiceret 12 April 2017 06:00

Lokalavisen Egedal nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag Lokalavisen Egedal
SENESTE TV