For de historie-interesserede er der et festligt arrangement ved Kong Svends Høj den 26. maj. Arkivfoto.

For de historie-interesserede er der et festligt arrangement ved Kong Svends Høj den 26. maj. Arkivfoto.

I morgen:

Oldtidsvej skal indvies i Smørum

Festlig markering på Kong Svends Høj

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

En historisk vej står foran en indvielse ved Kong Svends Høj i Smørum.

Der er tale om Oldtidsvejen, som går gennem det der kaldes Slettelandet, mellem Roskilde og Værløse.

Det er Oldtidsstifonden, der står som arrangør af indvielsen, der markeres med en festlighed lørdag den 26. maj klokken 14.

Borgmester Karsten Søndergaard (V) vil sammen med repræsentanter fra andre kommuner åbne Oldtidsvejen. Der vil også være uddeling af informationsfoldere om oldtidsvejene ved Jens Hald, formand for Oldtidsstifonden, samt uddeling af øl og vand.

Spørgsmål om oldtidsvejen vil desuden kunne stilles til Troels Brandt og Niels Bødker Thomsen, bestyrelsesmedlemmer i Oldtidsstifonden.

Gravhøjes sammenhæng

Oldtidsstifonden forklarer, at den har som formål at identificere oldtidsstrøget og kortlægge sammenhængen med de mange gravhøje og andre kulturhistoriske seværdigheder.

Fonden har udpeget de stier, der så vidt muligt følger oldtidsstrøget. Langs stierne er de vigtigste fortidsminder, kirker og naturperler markeret med pæle.

På pælene er sat et skilt, som henviser til, hvad man ser.

Om Oldtidsvejen lyder forklaringen som følger fra Oldtidsstifonden:

“Et oldtidsvejstrøg har siden bondestenalderen gået fra Lejre/ Roskilde-egnen mod nordøst til Nordkysten og Helsingør.

Oldtidsvejstrøget har stort set fulgt vandskellet mellem Øresund og Roskilde Fjord. Transport var lettest dér, hvor terrænet var tørrest. Langs Vandskelsvejen byggede vore forfædre stenalderdysser og bronzealderhøje til slægtens døde og for at markere territorium og magt.

Gravhøjene ligger flere steder så tæt, at de nærmest har flankeret Vandskelsvejen. Vandskelsvejen var for ca. 5500 år siden blot mudrede spor, der forbandt de første bopladser i bondestenalderen. I middelalderen blev vejen mere befærdet.

Et håndgribeligt spor af den livlige trafik er 12 dybe hulveje ned til vest-enden af Farum Sø. Efter 1370 opdæmmedes Farum Sø og Furesø. Hovedtrafikken gik nu over Fiskebæk. Vandskelsvejen mistede sin betydning – også fordi magtens centrum flyttede fra Roskilde til København.”

Man kan læse mere på fondens hjemmeside, www.oldtidsstier.dk.

Publiceret 25 May 2018 00:00

SENESTE TV