Johnny Pedersen er teamleder for det nye klubtilbud og er her sammen med
Pia Hjørtoft, der er afdelingsleder på Tofteparken. Pressefoto

Johnny Pedersen er teamleder for det nye klubtilbud og er her sammen med Pia Hjørtoft, der er afdelingsleder på Tofteparken. Pressefoto

Nyt Egedal-tilbud til voksne med funktionsnedsættelser: "Det skal være et fristed"

Til september åbner Egedal Kommune klubtilbuddet i Ølstykke

Egedal Kommune åbner i efteråret et nyt klubtilbud, der tilbyder hygge, sjov og et aktivt fællesskab til borgere med psykiske- eller fysiske funktionsnedsættelser

Behovet for et socialt værested på brugernes egne præmisser har været stort. Som en del af byrådets politiske prioriteringer i forbindelse med budget 2018-21, har social og sundhedsudvalget anbefalet byrådet, at klubben realiseres og åbner september dette år.

Klubben får base på Tofteparken i Ølstykke.

"Vi ønsker at skabe et sted, hvor borgere med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser kan mødes og være en del af et større fællesskab. Hvad der præcis skal ske, skal de selv være med til at bestemme, men vi vil skabe muligheder for oplevelser, udfordringer og fællesskab. Det kan blandt andet være igennem leg og bevægelse," fortæller teamleder for det nye klubtilbud Johnny Pedersen i en pressemeddelelse fra Egedal Kommune.

Borgerne til det nye klub-tilbud skal være selvhjulpne eller have en støtteperson med i klubben.

"Klubben skal være et fristed, hvor personalet ikke har fokus på pleje men skaber sociale rammer for brugerne. Mange autister vil eksempelvis gerne være sociale, men har brug for en ramme, hvor man er sammen om noget. Andre har brug for et mødested, hvor man kan spise noget mad sammen for at afhjælpe ensomhed," fortæller Pia Hjørtoft, der er afdelingsleder på Tofteparken.

Tre timer en dag om ugen

Klubben vil holde åbent en dag om ugen i tre timer. Her kan alle der er bosatte i kommunen komme, hvis de har en funktionsnedsættelse:

"Det er væsentligt, at ikke alle vore tilbud har et udviklingssigte, men at man bare er sammen for at være sammen. Det hører med til et helt liv, og det vil vi gerne støtte op om. Vi er glade for, at vi nu igen kan tilbyde et klubtilbud til denne målgruppe af borgere," udtaler formand for social- og sundhedsudvalget Vicky Holst Rasmussen.

Klubben koster 225 kr. om måneden, der bl.a. dækker, kaffe og kage og en let anretning. Social- og sundhedsudvalget har afsat 710.000 kr til driften i 2018 og 2019.

jesl

Publiceret 20 June 2018 09:46

SENESTE TV