Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Læserbrev fra byrådsmedlem: Tidlig indsats og dagbehandling

Af Rikke Simonsen, byrådsmedlem for Radikal Venstre i Egedal Kommune

Jeg vil gerne sige tak til de mange forældre og børn, der mødte op til byrådsmødet for at demonstrere imod besparelsen på dagbehandlingstilbud til skolevægrende børn.

Desværre lykkedes det ikke at få fejet besparelsen af bordet, selvom vi i Radikale Venstre forsøgte at få beslutningen udskudt, så vi kunne få området ordentligt afdækket. Jeg tænker dog alligevel, at demonstrationen har gjort en forskel. Der er blevet sat fokus på en problematik, som mange nok ikke havde fokus på før.

Der er blevet sagt og ment meget i sagen. Feks. at der ikke er tale om en besparelse men et kvalitetsløft, da de 5 færre børn der skal visiteres istedet vil blive imødegået med en tidlig opsporing og indsats. Det er sikkert rigtigt nok på den lange bane. Problemet er dog, at besparelsen træder i kraft allerede i år, før vi har de rette indsatser på plads.

I Radikale Venstre mener vi, at det er illusorisk at tro, at man gennem en indsats, der ikke er iværksat endnu, skulle kunne forhindre udviklingen for 5 børn allerede i år. Det mener vi på baggrund af konkret viden om, hvordan forløbet for skolevægrende børn typisk ser ud, og hvor lang tid sagsbehandlingen er, før et barn får mulighed for at starte i et dagbehandlingstilbud.

Lad os tage et eksempel:

Vi har et barn der gennem længere tid mere eller mindre ubemærket har mistrivedes i skolen og fra imorgen af holder op med at ville gå i skole. Der går herefter et par uger inden alvoren går op for forældre og skole men efter lidt indledende forsøg på at løse op for problematikken, aftales der et netværksmøde med alle fagpersoner. Mødet afholdes en måned fra nu.

På mødet aftales det, at sagsbehandler går igang med en børnefaglig undersøgelse. En sådan er nødvendig for at sætte ind med hjælp til barnet, især hvis der skal indstilles til dagbehandling. Undersøgelsen må ifølge loven max tage 4 måneder at udfærdige - i praksis tager den dog ofte længere. Lad os for eksemplets skyld antage, at sagsbehandleren overholder fristen og endda er hurtig færdig. Undersøgelsens resultat ligger altså klar 1. oktober, hvor konklusionen peger på behovet for dagbehandling.

Sagen skal nu op på visitation. Skoleforvaltningen og Socialforvaltningen skal blive enige om at dele regningen. Møderne holdes 1-2 gange om måneden, så sagen er tidligst på visitation 15. oktober. Visitationsudvalget indstiller barnet til dagbehandling.

Sagsbehandler har nu fået grønt lys til at lede efter et konkret tilbud til barnet, der både passer til kommunens økonomi, barnets behov, afstand, målgruppe osv. Det går der et par uger med. Herefter skal der sendes papirer til dagbehandlingsskolen, der skal vurdere om barnet passer ind, og om de har ledig plads. Det går der også et par uger med. 15. november svarer skolen tilbage, at de har ledig plads, og der aftales et møde med forældrene 1. december om at komme ud og besøge skolen inden de takker ja til tilbudet. Forældrene besøger skolen og siger ja tak.

Alt er nu på plads til at barnet kan komme i dagbehandling. Skolen skal dog først gøre klar til barnets start, der skal ansættes en ny lærer, da barnet i starten har brug for ekstra støtte. Første skoledag bliver derfor 1. januar.

Min pointe med historien er, at dette er det typiske tidsforløb fra et barn knækker til hjælpen i form af dagbehandling bliver iværksat. De børn der får brug for dagbehandling i år er derfor allerede i “pipelinen”. Vi kan altså ikke nå at imødegå udviklingen med en “tidlig indsats” for de 5 børn, der får brug for et tilbud i år. Der ER skaden sket.

Nogen vil så måske sige, at det så nok er fordi, at administrationen har kigget i den store krystalkugle og kan se, at vi allerede har færre børn i år - men så undrer det mig meget, at det ikke er DEN oplysning, vi er blevet forelagt som byråd. I så fald var sagen en megen anden.

Nej - vi har fået at vide, at udviklingen kan imødegås med en tidlig indsats, og den udmelding ved jeg faktuelt i forhold til ovenstående er forkert. Til sidst skal siges at jeg i ovenstående har holdt alle tidsestimater til den pæne side og gået ud fra, at man ramte plet i forhold til skole i første hug. I praksis tager alle delelementerne meget længere tid.

Min egen søn Robert er et af de børn, der har ventet 1,5 år på dagbehandling. Så lang tid er der gået for ham fra man holdt det første netværksmøde til han idag havde første skoledag på sin nye skole. Mine erfaringer er dog ikke kun bygget på mine private, men fra de mange andre familier jeg gennem det sidste år har snakket med i samme situation. Lad mig bare sige - jeg har været rystet over, at vi i Egedal ikke har haft en strategi for at samle de her børn op. Mit håb er dog, at det kommer der nu. For det er ikke kun en stor menneskelig omkostning, det er også en stor økonomisk. Vi kan spare rigtig mange penge på det kommunale budget, hvis vi griber de her børn tidligt.

Vejen derhen består i min optik af bedre inklusion, bedre specialtilbud, bedre forebyggende hjælp til familierne - og hurtigere sagsgange og samarbejde mellem forvaltninger. Regningen skal heller ikke i samme omfang kunne skubbes fra en forvaltning til en anden. Skolevægring skal forebygges ude på skolerne, ikke ende som en udgift på socialområdet.

Publiceret: 01. Juni 2017 13:32

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Egedal

ANNONCER
Se flere