Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Læserbrev: Fuldstændig umenneskeligt - inklusionens fallit

Af Jeannett Tankred, spidskandidat for Alternativet Egedal

En vigtig og hjerteskærende ny undersøgelse fra autismeforeningen viser, at 36 børn og deres familier er blevet ladt i stikken op til flere år.

Børn, der længe har haft tydelige tegn på mistrivsel inden skolevægring, og hvor der ikke er grebet ind i tide. Helt op til i 42 % af tilfældene har der været tegn på mistrivsel i mere end et 1 år før skolevægringen begyndte.

Konsekvenserne af skolevægringen for barnet og familien er massive. Nogle af forældrene er endt med langtidssygemeldinger, stress og er enten blevet fyret eller har måttet sige deres job op. Hele familien rammes og vi skader barnet. At vi ikke lykkes bedre i vores inklusionsarbejde, er en katastrofe.

På trods af megen fravær og børnenes tegn på mistrivsel, har forældrene oplevet at børnenes vanskeligheder ikke blev taget alvorligt, eller at der ikke er blevet grebet tidligt nok ind. Således angiver 18 ud af de 36, at de slet ingen støtte fik.

Jeg stillede vores borgmester et spørgsmål ved byrådsmødet d. 1.feb., om han mente, vi har den fornødne viden på inklusionsområdet i dag, eller om vores viden er blevet udhulet ved besparelserne på inklusionsvejlederne, flyverkorpset og specialskoletilbuddet.

Ligeså kan man frygte, at de lærere, der har fået 30 timers inklusionskursus i starten af inklusionsindsatsen, er nogle af de mange lærer, der har forladt Egedal kommune (det var 20%, optalt i nov. 2014). Borgmesterens svar var, at han mente, vi havde den fornødne viden. I autismeforeningens undersøgelse mener 56%, at deres barns skolevægring er en konsekvens af den manglende viden/støtte og anerkendelse af barnets handicap/vanskeligheder.

I Egedals Kommunes handicappolitik står der, at ” Egedal Kommune vil understøtte et velfungerende familieliv… Egedal Kommune vil hjælpe borgere med handicap ved at have fokus på hele deres nære families trivsel. … vi kan være med til at forebygge mistrivsel i familien”. Egedal Kommune har således ikke levet op til deres egen handicappolitik.

Og Inklusionsstrategien har ikke virket. Man har sparet på handicapområdet med begrundelsen, at man nu kan spare penge, fordi der skal en tidligere indsats i gang. Tidlig indsats er nødvendig. Men hvordan sikrer vi, at det ikke ender i flere skolevægringer og familier, hvis hverdag og liv smuldrer?

Vi skal tage emnet inklusion dybt alvorligt. Derfor vil Alternativet sætte fokus på at sikre kontinuerlig efteruddannelse for både lærere og pædagoger, således at de løbende er klædt ordentlig på til at løfte den svære opgave.

Vi vil sætte fokus på, at undervisningen tilgodeser barnets særlige behov, så det trives og udvikles gennem konkrete metoder og værktøjer i arbejdet og at vi opretter forsøgsklasser ud fra NEST programmet. Vi vil indsamle erfaringer fra andre kommuner, der har haft succes med arbejdet omkring inklusion. Og så vil vi sikre en sikker og god overlevering i forhold til overgangen mellem daginstitution og folkeskole.

Trivsel og dialog skal vægtes højt. Således skal der være et tæt samarbejde med barnets forældre på alle områder, og vi skal revidere måden, hvorpå vi visiterer. Vi så også gerne, at der årligt evalueres på inklusionsområdet med en gruppe af interessenter og involverede.

Publiceret: 13. November 2017 08:45

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Lokalavisen Egedal

Valget netop nu
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt