Et nyt rådhus bliver et fyrtårn

Af Peter Schott, Formand for Kommuneforeningen Venstre i Egedal Kommune

I vor lokale presse er der skrevet meget om det fornuftige, rationelle og økonomiske i at bygge et nyt Rådhus i Egedal. Mange spørgsmål er blevet stillet og mange er besvaret til fordel for at tage den endelige beslutning om at sætte projektet i gang.

Men der er ikke skrevet ret meget om det visionære i udviklingen af et nyt Rådhus i et nyt byområde, der vil blive et plejemærke i mangfoldighed og bæredygtighed. Ekkoet vil blive erfaret langt ud over kommunegrænsen.

Egedal Kommune er ved at udvikle Nordsjællands største stationsnære bydel på ikke mindre end 820.000 kvadratmeter, hvor både et nyt Rådhuset og et nyt sundhedscenter skal placeres.

Området skal udvikles som en del af kommunens nye hovedcenter, der strækker sig fra Stenløse Station til Egedal Station.

Rådhuset bliver gevinst for kommunen, fordi det både økonomisk og miljømæssigt bliver et bæredygtigt projekt. Der vil blive stillet høje krav til materialer og teknologier i byggeriet, så energiforbruget bliver reduceret til en brøkdel af, hvad der er standard i dag. Det bliver Danmarks grønneste rådhus.

Rådhuset skal ikke kun være åbent i kontortiden, men også være et fælles rum, der kan bruges til mange forskellige formål.

Hele byudviklingsområdet skal planlægges som et samlet attraktivt byområde med bebyggelse af forskellig karakter, der er tilpasset omgivelserne. Området skal kunne rumme mange former for centerfunktioner, herunder butikker, Rådhuset, andre offentlige institutioner, erhvervsvirksomheder, boliger og restaurationsvirksomhed.

Strukturplanen er en blanding mellem land og by, hvor de landskabelige kvaliteter styrkes og en række mindre bydele opbygges med forskellige karakter og særpræg.
De stationære dele er tænkt opbygget med tæt karrebebyggelse med gader, torve og pladser. Etage bebyggelse på op til 6 etager med muligheder for både bolig og erhverv.

Formen skal sikre en bebyggelse med byrum hvor gader, pladser og gangarealer så helheden fremstår som en bebyggelse med 1000 – 1200 boliger og cirka 200.000 m2 erhverv og offentlige institutioner.
Rådhuset vil komme til at fremstå som et fyrtårn og et samlende centrum for hele Egedal Kommune i denne nyudviklede bydel.

Publiceret 08 December 2011 10:33

Lokalavisen Egedal nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Egedal
SENESTE TV