Stenløse Å - oversvømmelse igen-igen-igen-igen

Jan Hansen, Egedalsvej 9, 3670 Veksø

Så er det for 6. sommer i træk lykkedes Egedal Kommune at sætte store dele af kommunen under vand.
Hele afdeligen for natur og miljø er gået på sommerferie, og det samme er åfolkene, der skulle passe vandløbene. De har efterladt en enkelt medarbejder på kontoret, der udtaler, at kommunen er magtesløs overfor vandproblemerne. Det er statens skyld alt sammen.

Lad mig lige slå et par ting fast:
De vandplaner kommunen sidder og arbejder med nu, som udspringer fra staten/naturstyrelsen, vil tidligst kunne træde i kraft om 3-4 år. Skulle de blive vedtaget, vil det betyde, at 25% af Danmarks landbrugsjord vil sumpe til og blive uegnet til landbrugsdrift. Derudover vil mange huse komme til at stå under vand. Det vil komme til at koste det danske samfund milliarder af kroner, og 100vis af landmænd vil krakke, og mange huse vil være usælgelige og umulige at forsikre.
Der er ikke noget nyt i de regulativer vandløbene skal vedligeholdes efter. Det er bare kommunen, der som sædvanlig hænger i bremsen og lader stå til.
Ålauget for Værebro Å og kommunen lavede i foråret en aftale om, at ålauget skulle køre afskåret grøde fra åen væk for at spare kommunen for denne udgift. Til gengæld skulle der være penge til at skære grøde 4 gange i stedet for 3 for at undgå oversvæmmelserne. Dags dato er der skåret grøde 1 gang i slutningen af juni, og da åen allerede var fuld af grøde for 14 dage siden, og vandet begyndte at stige, skulle der have været skåret grøde i indeværende uge 30. Igen for at undgå massive oversvømmelser ved et kraftigt regnvejr. Men der er intet sket!
Problemet med Stenløse Å er, at vandet ikke kan løbe ud i Værebro Å, da vandstanden her er høj pga. manglende grødeskæring. Vandet løber så baglæns fra Værebro Å og ind i Stenløse Å. Derfor er haverne langs Stenløse Å fyldt med kloakvand fra Stenløse rensningsanlæg. Spildevandet bliver lukket ud fra rensningsanlægget og i stedet for at løbe til Værebro Å, løber det baglæns og ender i folks haver.
Det samme har været tilfældet ved Værebro Å. Her er kloakvandet igennem de sidste 30 år landet på landbrugsjord og enge, der afgræsser af køer og får. Det har kommunen bagataliseret som et ikke eksisterende problem!
Det er ene og alene Egedal Kommune, der skaber problemerne. Lad være med at placere aben andre steder. Rens vandløbene rettidigt og sørg for, at de er dimensioneret til at tage den mængde vand I leder til og fra byer og rensningsanlæg. Og nej borgmester - det er ikke landbrugets vand, der er problemet. Men I har aldrig ønsket at kortlægge, hvor vandet kommer fra, hvor meget det drejer sig om, og om åen har kapacitet til at klare belastningen.
De andre ting medarbejderen udtaler for sig selv - det med at grave åen dybere - tror jeg ikke dine kollegaer i afdelingen er enig i. I 20 år har Jeres mantra været, at det ikke hjælper at grave åen dybere eller bredere. Det vil ifølge Jer, ikke transportere mere vand!
At fylde vandløbet op med sten besværliggør grødeskæringen, og det vil jo ikke ligefrem gøre vandgennemstrømningen større. Åen skal simpelthen bare renses op, så pindsvineknoppen minimeres og ikke lukker vandløbet til på få uger.
Det er altså ikke raketvidenskab at løse problemerne ved vores vandløb. Som der blev talt om på åmødet på rådhuset i foråret, ville det være en god ide at ansætte en hydrolog, der kan lave en plan for at få vandet til at løbe den rigtige vej i vandløbet. Der er ene og alene ansat biologer i afdelingen, og deres fornemmeste opgave er åbenbart at fortælle samtlige embedsmænd og politikere, at oversvømmelser med kloakvand er vejen frem.
I 2007 ansatte man en biolog til at løse problemerne ved Værebro Å. Her 6 år senere kan vi konstatere, at der intet er sket. Der er brugt en masse penge til løn og endeløse rapporter, men fysisk er der intet sket ved åen. Tværtimod har det aldrig været værre.
I 2007 ansatte man en hydrolog i Greve Kommune efter store oversvømmelser af byen. Her har der ikke siden været nævneværdige problemer. Det samme er sket ved Usserød Å (den samme hydrolog) for nylig. Prøv nu at skabe løsninger i Egedal Kommune i stedet for hele tiden at skyde skylden på andre.
Videre siger tilbageværende medarbejder i afdelingen -"vi skal skabe bedre økologiske forhold i vandløbet ved ikke at passe vandløbene mere". Det indebære vel ikke at fylde vandløbet og omgivelserne med kloakvand?
Tilbage til statens/naturstyrelsens vandplaner. Bliver de gennemført i den nuværende form har vi kun set en brøkdel af de problemer og de oversvømmelser, det vil afstedkomme. Vi mangler staqdig at se en konsekvensberegning af planerne - både økonomisk og hvor store arealer og hvor mange huse, der kommer til at stå under vand. Det vil komme til at koste mange, mange milliarder og til hvad nytte. Der er mindre kvælstof i de danske vandløb end grænseværdien på rent drikkevand!
Flere kommuner i Danmark har allerede nægtet at lave handleplaner, da de godt kan se, hvad det fører til. Men det er vel for meget forlangt af Egedals politikere?
Sluttelig vil jeg glæde mig over, at kommunen har mulighed for at udstede påbud til de formastelige haveejere, der bor ud til Stenløse Å. Skulle oversvømmelserne afstedkomme, at hække, havemøbler, legehuse eller andre ting fra folks haver lander i åen, kan kommunen komme efter dem og bede dem og at fjerne tingene fra åen. Det vil i fremtiden give færre oversvømmelser! Yderligere kommentarer er vel overflødige.
Det var godt at skybruddet lørdag 28 juli ramte Odense og ikke Egedal.

Publiceret 29 July 2012 18:50