Oversvømmelser i Stenløse

Keld Stenlien Hansen, formand for Værebro Ålaug

Det er bekymrende læsning i Lokalavisen den 26. juli. En medarbejder i Egedal Kommune skriver nu, at der intet kan gøres mod oversvømmelser. Han er helt galt orienteret. Har udvalgsformand Ida Bode overhovedet ikke videregivet de informationer, hun ligger inde med fra Værebro Ålaug.
Vi har nu i fem år prøvet at hjælpe Kommunen med vores oversvømmelses problemer. Helt grundlæggende kan der ikke borttransporteres mere vand fra vores byer, før der er fundet en løsning på Værebro Å's kapacitetsproblemer.
Værebro Å skal fungere, før vi kan få tilløbene ( bl.a. Stenløse Å) til at fungere. Der kan ikke komme mere vand væk fra Stenløse, før der er plads i Værebro Å.
Der arbejdes i disse dage på en belysning af mulighederne for en udvidelse af vandføringsevnen i Værebro Å.
Denne undersøgelse, som burde være lavet for mange år siden, skal sættes igang. Det burde være en kommunal opgave, da det er til alles gavn. Men kommunen har meldt ud, at de ikke har pengene.
Der har været en meget lang proces igang, hvor vi adskillige gange har forsøgt at få Ida Bode til at agere på problemerne, men hun er ikke synlig i dette forløb.
Der er selvfølgelig løsninger, der kan hjælpe de borgere, der er kommet i klemme ( under vand).
Vi savner en hydrolog blandt medarbejderne i Egedal Kommune, som er udannet til at se på løsninger med oversvømmelser.
PS. Vi står gerne til rådighed med viden om løsninger.

Publiceret 30 July 2012 11:30