Er det uvidenhed hos Egedals politikere ?

Søren Traberg Vestergaard, Knardrupgårds Alle 5, Stenløse

"Lige i øjeblikket famler vi i blinde med, hvad vi skal gøre på grund af de strenge krav, der er i statens vandplan," fortæller miljøsagsbehandler i Egedal Kommune, Mads Ærtebjerg Nielsen.

En reguleringssag på Stenløse Å lyder som en fornuftig disposition, taget i betragtning, at alt vandet fra det nye område ved Egedal Station skal samme vej. En reguleringssag kan til enhver tid rejses efter vandløbsloven.


Det stopper jo bare ikke her. Værebro å skal modtage alt vandet fra Stenløse Å.
I Værebro Å er kapaciteten opbrugt for adskillige år siden, grundet byudvidelser i vandoplandet.
I å-lauget arbejdes der på nuværende tidspunkt med de første undersøgelser til et reguleringsprojekt på Værebro Å. Egedal Kommune afviser pure at ville deltage økonomisk i denne proces. Det er ganske enkelt dybt kritisabelt, at Egedal afviser at ville deltage økonomisk i et projekt (end ikke overveje det), som kommer alle borgere i kommunen tilgode.

Der venter en meget stor opgave for at undgå fremtidige oversvømmelser af by og land i Egedal. Vi har end ikke mærket begyndelsen med hensyn til oversvømmelser i forhold til, hvad vandhandleplanerne fremover vil medføre for borgere i Egedal Kommune.

Er vores byrådspolitikere slet ikke orienteret om konsekvenserne for de vandplaner, som er i høring frem til 31. august?
Det forekommer ikke sådan, idet man ikke ønsker at lave konsekvensanalyser, trods utallige opfordringer fra berørte lodsejere.

Erstatningerne, som Egedal skal udrede fremover, bliver enorme, så man undres over, hvorfor politikerne ikke udviser mere velvilje for reguleringssager på både Stenløse- og Værebro Å.

Er det virkelig uvidenhed eller misinformeres politikerne i Egedal ?

Publiceret 01 August 2012 12:27