Værebro Å:

Det hele sejler

Af Biolog Kåre Fog, Løjesøvej 15, 3670 Veksø Jeg er biolog, og jeg skammer mig på mit fags vegne, når jeg ser den måde kommunens biologer håndterer problemerne med Værebro Å. Jeg har hørt lodsejere beklage sig over kommunens embedsmænd på feltet: Kommunens folk har ikke evnen til at lytte, de afviser alle fakta, der ikke passer i deres kram, de fordrejer, de manipulerer. Selv om det så ud til at holde stik, har jeg tøvet med at tro på dette, indtil jeg også selv blev udsat for lumpenhed og løgn fra embedsapparatet. Nu er jeg heller ikke i tvivl om, at embedsmændene er villige til at lyve. Siden jeg flyttede hertil i 1982, er åen blevet næsten to meter smallere. Samtidig skal åen periodevis føre meget større vandmængder end før. Det giver selvfølgelig problemer. Det er gået op for mig, at så længe kommunens bemanding er som nu, så vil problemerne ikke blive løst. Jeg tror endda, at embedsmændene vil gå meget langt for at forhindre, at problemerne bliver løst. Embedsmændene henviser til, at vandløbsregulativerne bliver overholdt. Om tingene så fungerer i virkeligheden, betyder mindre for dem. Men hvor kommer de uhensigtsmæssige regulativer fra? For nogle år siden hed det sig, at der var lovløse tilstande, for regulativet for Værebro Å var igennem en række år ikke blevet fornyet, som det skulle. Men pludselig trak kommunens folk et gældende direktiv frem som en kanin af en æske; hvor det kom fra, ved jeg ikke. Når et vandløbsregulativ skal fornys, er der på papiret en demokratisk proces. Men kun på papiret. Lodsejerne har ret til at komme med alle mulige indvendinger og ændringsforslag, men kommunen har ret til at afvise alle disse forslag, og når det sker, er borgerne magtesløse. De får påduttet et regulativ, som ikke fungerer i den virkelige verden, og de er magtesløse, når embedsmændene som her af al magt ønsker at forhindre, at tingene fungerer. Embedsmændene er rigtig gode til at snakke, og det giver bonus på rådhuset. De kan besnakke politikerne og bilde dem ind, at andre ikke har forstand på sagen. De får politikerne til at acceptere, at ude i virkeligheden – langt borte fra rådhuset - sejler det hele.

Publiceret 05 September 2012 00:00