Fjern nu den grøde

Jan Hansen, Egedalsvej 9, Veksø
Nu er jeg jo ikke ekspert i kvælstof fra grøde. Men sund fornuft siger mig, at når man opsamler grøden og køre den til kompostering (ikke forbrænding), fjerner man kvælstof fra åen og fjorden. Når man skære grøde i slutningen af september for sidste gang, vokser grøden (ligesom græsplænen i haven) ikke mere og når den ?henfalder? (visner), er der ikke noget grøde tilbage der kan frigøre kvælstof.
Yderligere er det vel et problem med meget grøde i åen hele sommeren, da det forbruger så meget ilt, at vandet bliver så iltfattigt, at fiskene ikke kan overleve i åen.
Men har eksperten ret, kan vi jo lige så godt spare kommunens penge og lade alle 250 tons grøde flyde frit ud i fjorden!! Jeg mener jo også at vide, at når grøden rådner i fjorden, forbruger den en masse ilt. Det er vel heller ikke optimalt for miljøet?
Videre synes eksperten, at fjorden har det skidt. Ja, det er i hvert fald ikke kvælstof fra landmandens marker der er problemet. Målinger har vist et ikke eksisterende indhold af kvælstof fra drænudløb til åen. Derimod er det et kæmpe problem, at rensningsanlæggene flere gange om året lukker urenset spildevand ud i åen ved større regnskyl. Ser man på Knardrup renseanlæg lukker det store mængder kvælstof ud til åen.
Som tidligere foreslået ville det være en ide at rense åen maskinelt, for at fjerne så meget pindsvineknop (grøde) som muligt. Som det er i dag, kan man skære grøde i åen og når man kommer op til den anden ende, er grøden allerede 1 m høj hvor man startede – det er at smide pengene lige ud af vinduet og 3 grødeskæringer på en sæson er slet ikke nok. Kommunen siger godt nok, som sædvanlig, at det ikke hjælper og det vil komme igen. Men her i foråret 2012 har man lavet et projekt ved Tuse å ved Holbæk, hvor problemerne var de samme som ved Værebro å. Åen var groet til og bredden på åen var den halve af den oprindelige profil. Det har efterfølgende vist sig, at vandgennemstrømningen er øget væsentligt og man har ikke længere problemer med pindsvineknop, Så ja, det kan lade sig gøre. Hvor der er en vilje, er der en vej!!
Værebro å er igen begyndt at stige (uden nedbør fra oven). Det er 3 uger siden der sidst er skåret grøde og åen er igen lukket med grøde. 50 mm regn og vi har igen massive oversvømmelser og det gælder også sideåerne Veksømoserenden, Helledemosevandløbet og ikke mindst Stenløse å. For at imødegå det og være på forkant, skal der skæres grøde nu og denne gang ville det være en god ide at tage siderne med for at undgå efterfølgende propper med afskåret grøde – den sidste prop med gammel, afskåret grøde blev fjernet i mandags 3 uger efter sidste grødeskæring!!!! Det har selvfølgelig medført forhøjet vandstand fra Frederikssundsvej til Stenløsebroen.
Og uanset hvad eksperterne måtte mene, tror jeg det vil være en god ide at få al grøde med op på land denne gang.

Publiceret 05 September 2012 10:00