Overflødig fredning af Værebro Ådal

Claus S. Madsen, Anemonevej 6, 3650 Ølstykke

Fredningsforslagets indhold, som fremlagt, kan ikke gennemføres, som forholdene er i Ådalen dags dato. Egedal Kommunes politikere skulle selvfølgelig have sat sig ind i sagen, inden det blev vedtaget at være medrejser af fredningen. I det mindste skulle politikerne have sat sig ind i, hvad det vil komme til at koste Egedal Kommune. Danmarks Naturfredningsforening sætter altid budgettet til erstatninger for lavt for at få fredningen til at glide ned hos kommunens politikere. Egedal Kommune skal også betale en senere plejeplan, som der i følge beslutningen i kommunalbestyrelsen ikke er sat penge af til.
Fredningens gennemførsel vil ingen bevaringer eller forbedringer give i Ådalen. Der vil ikke bebygges eller urbaniseres, det er der nemlig ingen, der vil gøre i en sump. Derfor er fredningen unødvendig under de nu givne forhold i Ådalen. Der kan heller ikke etableres græsenge eller stier til den offentlig adgang.
Fredningens formål er ene og alene at vifte borgerne om næsen med et løfte om offentlig adgang, som så alligevel ikke kan gennemføres, så længe området oversvømmer og dermed forsumper stille og roligt.
DN går ikke efter fredninger for at få fred i naturområderne men mere for at sikre egen profil i befolkningen. Det gælder i særdeleshed i denne sag.
Jeg mener DN misligeholder deres lovfæstede ret til at rejse fredningssager, når man rejser fredningssager, hvor indholdet ikke kan gennemføres.

Publiceret 15 March 2013 18:25