Borgermøde i Ledøje vedr. råstofudvinding omkring vores landsby

Charlotte Voldmester Godiksen på vegne af Ledøje Bylaug

Tirsdag den 2/8 2016 kl. 19:30 inviterer Ledøje Bylaug til åbent borgermøde med repræsentanter fra Region Hovedstaden og Egedal Bylaug.
Formålet med mødet er at give borgerne i Ledøje og omegn en orientering om regionens plan om at medtage områder omkring Ledøje i Regionens råstofplan, samt at informere om Bylaugets høringssvar og hvad vi alle kan gøre for at prøve at forhindre, at der etableres grusgrav omkring Ledøje.
Mødet afholdes i Ledøje Forsamlingshus og vi opfordrer alle, der har en interesse i sagen, om at møde op.
Kom og hør, hvad det drejer sig om og hvad vi kan gøre. Vi glæder os til at se så mange som muligt!
Med venlig hilsen
Ledøje Bylaug

Publiceret 29 July 2016 13:22

SENESTE TV