Fornuften sejrede - RegionH opgiver grusgrav i Ledøje

Af Martin Geertsen, Anne Ehrenreich og Karsten Søndergaard, medlemmer af Regionsrådet og Egedal byråd for Venstre

Det er først og fremmest Ledøje Bylaugs fortjeneste, at RegionH i dag har besluttet at opgive planerne om en grusgrav i Ledøje meget tæt på bebygget område. Der er så stadig den nordlige del af Vest tilbage, men det vil Venstre fortsat kæmpe for bliver annulleret. Hovedparten af Ledøje kan ånde lettet op efter 5 måneders intens indsats fra mange sider.
Bylauget i Ledøje har leveret en fantastisk indsats. De reagerede med det samme, bl.a. ved at få arrangeret et meget velbesøgt borgermøde i Ledøje forsamlingshus midt i sommerferien, den 2. august og ved at møde op på mødet i Regionrådet i september for at protestere over for planerne. Derudover indleverede den lokale protestbevægelse et meget solidt materiale, som dokumenterede problemerne ved forslaget samt dets alvorlige miljømæssige og øvrige negative virkninger for lokalmiljøet og sammenhængskraften i Egedal Kommune. De overbeviste med det samme Venstre – og efterhånden også regionen - om, at planen måtte opgives.
I Venstre i Egedal Kommune og i Regionsrådet glæder vi os over beslutningen, som vi synes er helt rigtig, og som forhindrer, at Ledøje bliver omkranset af grusgrave og afskåret fra Smørum. Beslutningen viser, at det betaler sig at stå sammen og turde at sige fra over for over for udokumenterede forslag.

Publiceret 02 December 2016 00:00

SENESTE TV