DEBAT:

Dialog om gode løsninger - svar på åbent brev om Porsebakken

Karsten Søndergaard (V), borgmester, Egedal Kommune:

Svar på åbent brev om plejen på Plejecenter Porsebakken:
Det er vigtigt, at vi hele tiden er i dialog om, hvad der går godt, og hvad der går mindre godt, når vi skal sikre en god hverdag med ordentlig pleje på vores plejecentre. På den måde tror jeg på, at vi kan finde de bedste løsninger for vores ældre indenfor de mulige rammer.
Derfor: Tak for det 'åbne brev', som jeg meget gerne vil forsøge at besvare på vegne af byrådet.
Indledningsvis vil jeg gerne slå fast, at de foreslåede besparelser på plejecentrene i 2017 er afvist af et enigt byråd på mødet 31. maj. Så ingen nedskæringer på den konto.
I forbindelse med Budget 2016 besluttede vi at reducere antallet af stillinger på alle plejecentre i Egedal Kommune for at skabe balance i en presset økonomi.
Det har medført, at der er færre medarbejdere i dagtimerne på Porsebakken til at lave for eksempel aktiviteter med beboerne. Det er rigtig ærgerligt, men vi har valgt at prioritere, at plejeopgaverne skal der være ordentlig tid til.
På et døgn er der flest medarbejdere til stede i dagtimerne. De prioriterer at hjælpe beboerne ud fra en fælles aftalt 'døgnrytmeplan', hvor der altid skal være tid til for eksempel påklædning, måltider, medicin, bleskift eller hjælp til toiletbesøg.
På en dagvagt har en medarbejder typisk ansvar for tre-fire beboere, men i nogle situationer kan medarbejderne blive nødt til at prioritere dem, der har størst behov for hjælp. Det kan betyde, at medarbejderne ikke altid kan handle på et 'kald' lige med det samme, men ingen bliver bare glemt. Om aftenen og natten er der færre medarbejdere på plejecentrene, men her er der også typisk langt færre opgaver.
På Porsebakken har vi en ekstra udfordring med at besætte ledige stillinger, fordi plejecentret ligger i landsbyen Ledøje med begrænset offentlig transport. Vi arbejder hele tiden på at rekruttere medarbejdere, men i perioder medfører det flere vikarer. Vi forsøger altid at få vikarer, der kender Porsebakken godt, men til tider er det nye ansigter, som kan skabe en følelse af utryghed. Det er vi meget bevidste om.
Selvom medarbejderne nogle gange er nødt til at løbe stærkt, lægger vi afgørende vægt på, at der skal være gode rammer, hvor alle plejeopgaver bliver løst i tæt dialog med de ældre, så den enkelte oplever at leve et godt og værdigt hverdagsliv.
Når det er sagt, kan der selvfølgelig opstå episoder, som der skal tages hånd om. Her er familie og pårørende altid velkommen til at kontakte Porsebakkens teamleder, Heidi Nielsen, så vi kan få talt oplevelserne igennem og finde nogle brugbare løsninger.

Publiceret 19 June 2017 21:40

Lokalavisen Egedal nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Egedal
SENESTE TV