Janni Rasmussen. Privatfoto

Janni Rasmussen. Privatfoto

Læserbrev:

Rent drikkevand er ikke en selvfølge

Af Janni Rasmussen, byrådskandidat for SF Roskilde

Mere end 20 år efter at landbruget ophørte med at anvende ukrudtsmidlet Chloridazon, kan flere vandværker rundt om i landet nu måle rester af pesticidet i vort drikkevand. Stoffet blev brugt som ukrudtsmiddel i landbruget i perioden 1964-1996, og er nu blevet fundet flere steder i det danske drikkevand – desværre også i Roskilde.
Roskilde by forsynes med drikkevand fra Hornsherred-værket. Her er der også målt værdier af rester fra ovennævnte pesticid. Dog værdier som ligger under de maksimalt tilladte grænseværdier på 0,1 mikrogram/l.
Det antages derfor, at de værdier der er målt, ikke er sundhedsfarlige. Problemet er bare, at vi ikke helt kender omfanget og konsekvensen og særligt bekymrende er det, at Desphenyl-Chloridazon ikke har været på listen over de pesticider, som de kommunale vandværker har skullet kontrollere for tidligere. Spørgsmålet er nu, hvor mange andre rester af pesticider kan der være i vores drikkevand? Og hvilken betydning har det for vores sundhed?
Det tager mange år for pesticider at trænge ned i grundvandet og det vand der hentes fra vandboringer er regnvand der har været mindst 20 år undervejs til grundvandsdepoterne. Så omfanget af forureningen er ukendt og konsekvensen i fremtiden er usikker.
Senest er der også fundet mikroplast i vandet fra vandhaner i hovedstadsområdet. Lige nu undersøges det, om mikroplasten stammer fra grundvandet, vandrørene eller vandhanen. Det er bekymrende og niveauet af plastik i prøverne er selv for forskerne, overraskende højt i forhold til de fund der er gjort i udlandet.
Mikroplast sniger sig ind alle vegne og ligesom med pesticider er omfanget og de sundhedsmæssige konsekvenser ved mikroplast i drikkevandet ukendte. Det er derfor vigtigt, at der satses endnu mere på forskning indenfor området. I SF arbejder vi for at mindske udbredelsen af mikroplast. Derfor stillede SF forslag om at kommunens indkøbspolitik minimerer indkøb af produkter indeholdende mikroplast. Et enstemmigt byråd vedtog forslaget. Det er vi stolte af, men der skal gøres endnu mere.
Miljø- og Klimaområdet skal ikke kun være forbeholdt de rød/grønne partiers kamp. Miljøet og en bæredygtig produktion er altafgørende for en ren og ikke sundhedsskadelig fremtid for både mennesker og dyr. SF vil derfor opfordre samtlige politiske partier i Roskilde Byråd til at vægte den miljøpolitiske indsats endnu højere. Det er nødvendigt, hvis vi også i fremtiden vil sikre rent drikkevand også i Roskilde.
Naturen glemmer aldrig. Derfor vil SF vedholdende og seriøst arbejde for at skabe et endnu større grønt fokus med synlige resultater i Roskilde Byråd, og vi glæder os til at bidrage til udarbejdelsen af en ny klimapolitik for Roskilde Kommune i 2018. En fælles grøn fremtid i Roskilde Kommune er nødvendig!

Publiceret 21 September 2017 00:00

SENESTE TV