Læserbrev:

Hjælp os med at fjerne overflødige regler

Af Sophie Løhde, innovationsminister (Venstre) Er du stødt på en overflødig regel, der ikke giver mening, og som du gerne vil have afskaffet? Så er det nu, du har chancen. Fra den 1. oktober i år og frem til 1. februar 2018 kan alle – borgere, medarbejdere, virksomheder, faglige organisationer mv. – nemlig indsende forslag til regler og dokumentationskrav, som de mener, er unødvendige. I regeringen vil vi det voksende bureaukrati i den offentlige sektor til livs, og derfor har vi netop igangsat kampagnen ’Meld en regel’. De næste fire måneder tager ministerierne imod alle gode forslag til, hvordan vi kan forenkle eller fjerne regler og dokumentationskrav, som gør livet besværligt for borgerne og stjæler medarbejdernes tid i det daglige. Alt, hvad du skal gøre, er at gå ind på hjemmesiden regeringen.dk og udfylde et lille digitalt indberetningsskema, hvori du kort beskriver, hvilken regel du foreslår, der bliver afskaffet. Så vil ministerierne efterfølgende følge op på alle de indsendte forslag. ’Meld en regel’ er et af mange initiativer, som vi har taget for at få luget ud i regeljunglen i den offentlige sektor, så medarbejderne får mere tid til at løse kerneopgaverne til gavn for borgerne. Vi mener nemlig, at bureaukratiet har grebet om sig og er gået for vidt, og at der er behov for at få ryddet ud i alle de mange regler og dokumentationskrav. For når eksempelvis socialrådgiverne på jobcentrene peger på, at de bruger omkring 75 procent af deres tid på dokumentationsarbejde, og sygeplejerskerne på sygehusene skønner, at de årligt spilder 4 millioner timer på overflødigt papirarbejde, så er det noget helt galt. Derfor skal vi have gjort noget ved bureaukratiet i den offentlige sektor, og det kan du hjælpe til med, hvis du melder en regel.

Publiceret 02 October 2017 00:00

SENESTE TV