Læserbrev:

Forening: Vi svigter unge med særlige behov

Rikke Simonsen, bestyrelsesmedlem, Egedal Autismeforening:

Vi svigter unge med særlige behov. Alle børn og unge har ret til en spændende og aktiv hverdag, hvor de trives og udvikler sig fagligt og socialt. Vi har dog en gruppe børn og unge i Egedal, der ikke har de samme muligheder som andre. Deres hverdag er hverken spændende eller aktiv, og de har store problemer med trivslen og at udvikle sig socialt.
Unge med sociale, kommunikative og motoriske handicaps kan ikke indgå på normale vilkår i de fritids- og klubtilbud, kommunen og de frivillige foreninger stiller til rådighed, og som mange andre unge har stor glæde af.
De sidder i stedet derhjemme isoleret på deres værelser foran computeren uden venner, sociale inputs eller fysisk aktivitet. Det handicap, de er født med, forstærkes af en manglende indsats, som ellers i lovgivningen er taget højde for, men som kommunen ikke lever op til.
I Servicelovens §36 står der meget klart, at kommunerne skal oprette særlige klubtilbud til de børn og unge, som på grund af et betydeligt varigt handicap ikke kan benytte et almindeligt klubtilbud. Alligevel findes der ikke et sådan tilbud i Egedal.
Flere forældre har forgæves gennem årene forsøgt at få et særligt klubtilbud til deres børn alternativt en aflastningsinstitution, der på mange måder fungerer som substitut for de fritidstilbud almindelige børn ville have haft. I Egedal gives der dog typisk afslag på begge dele.
De unges udvikling og trivsel prioriteres ikke, og tilbage står familierne med problemerne. Teenagere der ikke gives muligheden for at komme uden for hjemmets fire vægge og udvikle sig i samspil med jævnaldrene, og hvor det er forældrene, der må agere bedste venner og legekammerater for deres halvvoksne børn.
Problemerne på denne front er kun blevet større i takt med, at flere børn med særlige behov inkluderes. Hvor de før i tiden ville være omfattet af et særligt klubtilbud på specialskolerne, bliver de nu ekskluderet fra fællesskabet, fordi de efter skoletid ikke har evnerne til at kunne deltage i det almindelige fritidsliv.
Det er på tide at få øjnene op for denne glemte og stiltiende gruppe. Unge vi burde have travlt med at tilbyde en styrket indsats, så de i fremtiden kan stå på egne ben, overlader vi til en trist tilværelse foran en computerskærm.
Mød op til vores vælgermøde 13. november klokken 19 i Stenløse Kulturhus og hør, hvad politikerne mener, der kan gøres for at forbedre de unges fritidsliv.

Publiceret 24 October 2017 09:01