Rikke Mortensen.

Rikke Mortensen.

Læserbrev:

Ældreboom - det handler om mennesker

Af Rikke Mortensen, borgmesterkandidat Radikale Venstre i Egedal

Vi har en stigende ældrebefolkning i Egedal og specielt i gruppen af plus 85 år, vi skal have ressourcer til at give pleje og omsorg rettidigt og fyldestgørende. Samtidig med en stigende ældrebefolkning ser vi faktisk og heldigvis også flere mellem 25-64 år og det er positivt i forhold til finansieringen.
I forbindelse med vælgermødet hos ældresagen i Smørum, talte jeg om værdighed i ældreplejen og jeg reducerede begrebet værdighed til ‘retten til stadig at være mig/sig selv', så den lidt slidte Fredericia model ‘længst muligt i eget liv' blev omdøbt til ‘længst muligt i eget ‘værdige' liv', det handler om mennesker.
Der tales om pårørende som en ressource, lad os tale som pårørende, som nogen vi skal huske at passe på og værdsætte. Pårørende skal ikke løse kommunale pleje- og omsorgsopgaver. Vi skal i næste byrådsperiode skabe en pårørendepolitik i forlængelse af værdighedspolitikken.
De ældre i Smørum udtrykte ønske om, at vi bygger flere seniorvenlige boliger ex. rækkehuse i ét plan eller seniorbofællesskaber, det skal vi tænke med ind i vores byudvikling. Fællesskab forebygger ensomhed, og at have et godt socialt liv holder os sunde længere med mere livskvalitet til følge. Det er en god investering både menneskeligt og økonomisk.
Den kollektive trafik eller manglen på samme i Smørum fylder hos de ældre, hvis vi vil have aktive ældre, så skal de også kunne komme rundt i kommunen, det tror jeg også er en god investering.
Der er flere veje til at skabe råderum til at sikre værdig pleje og omsorg til de ældre, som har brug for os. Vi kan forebygge og så holde fast i at selvom stigningen i procent af plus 85 stiger med over 100% fra 376 til 746 antal personer i perioden 2014-21, så stiger andelen i den erhvervsaktive alder 21-64 år med 21.428 - 23.297 eller sagt med andre ord, der er flere der betaler skat og dermed kan være med til at finansiere den stigende ældrebefolkning.
Så glem alt om ældrebyrde og tal i stedet om ældreboom og om, hvor positivt det er, at så mange langt op i årene er ved godt helbred. Vi skal være der rettidigt og fyldestgørende, når helbredet svigter og det har vi råd til.

Publiceret 03 November 2017 00:00

SENESTE TV