Læserbrev:

Ældre, omsorg, værdighed og mennesker

Af Vicky Holst Rasmussen og Marianne Røgen, kandidater for Socialdemokratiet i Egedal

Mennesker der er udsatte - børn, unge eller voksne - skal høres og ses. De skal sikres indflydelse på eget liv - være medbestemmende i deres liv.
Pårørende skal støttes og hjælpes som en naturlig del af de berørtes liv. Frivillige er et godt supplement til omsorg og aktiviteter, men må aldrig erstatte professionel omsorg og pleje.
Tid til den tætte kontakt mellem borgerne og fagpersonale, tid til nærhed i jobbet, til gavn for borgene og medarbejderne er vital. Vi ønsker at skaffe tid tilbage til medarbejderne.
Unødigt bureaukrati skal ikke skal være årsag til manglende omsorg. Normeringerne på vores plejecentre har nået bunden. Manglende medarbejderressourcer en af de store udfordringer.
Fremover skal vi sikre, at personalet kan give en værdig omsorg og pleje, og bruge deres store faglighed på, at de ældre får en værdig alderdom
Stigningen i demenssygdomme skal imødegås, bl.a. ved at det nye plejecenter kan rumme både aldersdemens men også borgere, der grundet en psykisk lidelse har brug for professionel pleje. Vi skal tænke pleje og pædagogik sammen. Vi skal tænke tværfagligt.
Opgaven er stor og mangfoldig. Både at sikre investeringerne i vores børns fremtid og, lige så vigtigt, investeringerne i et værdigt liv for ældre, handicappede og udsatte.

Marianne Røgen.

Marianne Røgen.

Publiceret 08 November 2017 06:00

Lokalavisen Egedal nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Egedal
SENESTE TV