Tværvejsgruppen i Smørum kæmper fortsat for at få løst støjproblemerne på netop Tværvejen. Arkivfoto

Tværvejsgruppen i Smørum kæmper fortsat for at få løst støjproblemerne på netop Tværvejen. Arkivfoto

Læserbrev:

Tværvejsgruppe venter kun på Venstre

Af Tværvejsgruppen i Smørum ved Jesper Pedersen

I forbindelsen med kommune-valgkampen indsendte Tværvejsgruppen et læserbrev i Lokalavisen Egedal vedrørende støjproblemerne fra Tværvej.

Som svar på vores læserbrev tilkendegav Ib Sørensen (S), at problemerne skulle løses i forbindelse med kommende udstykninger, (citat: ”Fremadrettet vil jeg arbejde for, at vi i de kommende byggerier ved Tværvej får indarbejdet støjdæmpning, som både kan være støjvolde,og støjskærme, der kan udformes og indpasses så de falder så tæt ind i naturen som muligt.”), men også, at borgerne indtil da måtte finde sig i det høje støjniveau. Den tid er nu omme med udstykningen af Schæfergården i Smørum.

Konservative har hele tiden arbejdet på, at de ville løse problemet uafhængig af forbehold, mens Venstre ikke har meldt ud.

http://egedal.lokalavisen.dk/laeserbrev-trafikstoej---et-lokalt-eller-et-generelt-problem-/20171109/valglaeserbrev/711099761/1045

Som svar på vores læserbrev skriver Ib Sørensen at: ”I udvalget sidder repræsentanter fra A, C og V. Jeg har orienteret udvalget løbende om mine og administrationens kontakt med borgerne omkring Tværvej. Jeg har også orienteret tidligere og nuværende Borgmester (sidstnævnte inden han blev Borgmester) om hvilke muligheder kommunen havde for at betale for en støjdæmpning. Vurderingen var, at der ikke ville være et politisk flertal for en kommunal løsning.”

Det kan vel kun betyde, at det er Venstre der har forhindret en løsning?

Vedrørende støj generelt, er det værd at bemærke, at Egedal stort set er den eneste kommune, der ikke har en støjpolitik og tilhørende handlingsplaner, hvilket

Miljøstyrelsen ellers har anbefalet siden 2008. Det lyder derfor meget hult, når politikkerne siger, at de tager støj alvorligt.

Vi ser optimistisk på fremtiden, og vi glæder os derfor til de dialogmøder, som Kommunen har indkaldt til - forhåbentlig er der handling bag ordene.

Publiceret 15 February 2018 00:00