DEBAT:

Åbent brev til lokalpolitikerne i Nordsjælland

Steen Herløv Madsen, formand for Det forpligtende Kredssamarbejde i Nordsjælland, Rørsangervej 13, Ølstykke:

Lærerne må have en aftale som alle andre.

Forhandlingerne om en ny overenskomst mellem KL og de kommunalt ansatte er strandet, og en konflikt truer i horisonten. Som repræsentanter for lærerne i Nordsjælland vil vi opfordre vores lokale politikere til at lægge pres på KL, så vi kan få landet en aftale, der giver mening for folkeskolen.

Den danske model på arbejdsmarkedet, der har fungeret i mere end 100 år, bygger på fælles aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, som begge parter tager ansvaret for. Den er en grundsten i det danske samfund og en væsentlig forklaring på den velstand og velfærd, der præger det danske samfund.

I vores nordsjællandske område er vi de fleste steder vant til et godt samarbejde mellem lærere og kommuner til gavn for folkeskolen. Det samarbejde skal vi værne om.

Ingen ønsker, at en konflikt igen kommer til at lamme folkeskolen og trække spor af mistillid flere år ud i fremtiden. Vores centrale krav til KL i de strandede forhandlinger er, at lærerne får en arbejdstidsaftale, der svarer til, hvad andre offentligt ansatte har. En aftale vil betyde en ny start i folkeskolen og ikke mindst være et godt fundament for, at det fremover vil være muligt at rekruttere og fastholde lærere. KL har indtil nu nægtet at imødekomme vores krav.

Mange steder her i Nordsjælland er der allerede nu problemer med at sikre uddannede lærere til folkeskolen. Vi har en fælles interesse i, at der bliver indgået en aftale, som begge parter kan tage et ansvar for.

På vegne af samtlige lærerkredse i Nordsjælland.

Publiceret 28 February 2018 13:46