Læserbrev:

Konflikt kan blive dyr for Egedal Kommune

Af Jacob Andrup, Gefionsvej 6, 3650 Ølstykke

Hvis den varslede konflikt på det offentlige område træder i kraft kommer Egedal Kommune til at mangle skatteindtægter.

Især hvis den varslede konflikt bliver længerevarende.

Årsagen er den enkle, at Byrådet ved vedtagelsen af budgettet for 2018 valgte selvbudgettering, fordi administrationen havde beregnet, at det ville give et større provenu end det hidtil valgte statsgaranterede.

Hvis konflikten træder i kraft, modtager alle de offentligt ansatte der er omfattet af konflikten strejkeunderstøttelse.

Strejkeunderstøttelsen er væsentligt mindre end lønnen, så der kommer færre skatteindtægter end forudsat.

Det er skat fra Stats-, Regions- og kommunalt ansatte som bliver omfattet, der skal betale mindre i skat, end forudsat.

Nogle forbund udbetaler hele strejkeunderstøttelse eller dele deraf som lån. Lån er som bekendt ikke skattepligtige. Dvs. ingen skat.

Egedal Kommune får løbende udbetalt penge fra staten, ud fra det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag som Byrådet vedtog i budgettet for 2018.

Når året er omme, opgøres indtægten, og her må man ved en længerevarende konflikt forvente, at skatteudskrivningsgrundlaget er blevet mindre end forudsat,

Så skal det for meget modtagne betales tilbage.

Staten kommer også til at miste skatteindtægter.

Ved alle tidligere konflikter havde byrådet valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, derfor har manglende skat været uden betydning, men ikke i 2018, hvor Stat, Regioner og Kommuner har lockoutet alle medarbejdere som ikke har med livsvigtige opgaver at gøre, som modsvar på de 10% som forbundene havde varslet strejke for.

Publiceret 14 March 2018 00:00