Læserbrev fra SF:

Nej tak til nedskæringer i Egedal

Af partiet SF i Egedal Kommune

Desværre forsvandt Egedal kommunes økonomiske udfordringer ikke med kommunevalget. SF vil fortsat undgå nedskæringer. Alle områder har holdt for de seneste mange år.

Der er allerede skåret på servicen over for de ældre, de handicappede, daginstitutionerne og skolerne. Det skal være slut nu. Der er brug for forbedringer. Derfor vil SF stille forslag om, at administrationen i stedet for at komme med nedskæringsforslag til budget 2019, kommer med forslag til øgede indtægter, så vi ikke igen skal skære i serviceniveauet. Vi kunne eksempelvis hæve grundskylden. Det skal være slut med nedskæringer.

Der kan ikke findes flere besparelser på folkeskolen – myten om at Egedal bruger for mange penge på folkeskolen er skudt i sænk. Den nye budgetmodel skal tydeliggøre, hvor der mangler penge, og SF vil søge at skaffe de nødvendige ressourcer.

SF er tilfreds med resultatet af kommunalvalget i Egedal. Vi fastholdt vores mandat, og vi var tæt på to pladser. Det må så blive ved næste valg, at der igen bliver 2 eller 3 SF'ere i byrådet.

Jens Skov, der er vores nye byrådsmedlem, sidder i Økonomiudvalget og er næstformand i Skoleudvalget. Desværre har SF ikke længere formandsposten i Miljø- og Teknikudvalget – men vi vil alligevel presse på for hele tiden at udvikle den grønne dagsorden.

SF har haft en flyvende start i det nye byråd. SF har stillet forslag om bedre busbetjening af Smørum, efter der var gennemført nedskæringer. Repræsentanter for alle partier pegede i valgkampen på, at der straks skulle findes en løsning. Så håber vi bare, at de gode intentioner bliver fulgt op, når udvalget behandler SF's forslag.

Vi har også stillet forslag om, at de midler kommunen sparer, hvis der kommer konflikt (strejke/lockout), skal bruges indenfor de områder, hvor pengene er sparet.

Vi håber selvfølgelig, at der kommer et fornuftigt resultat af overenskomstforhandlingerne, - men vi frygter, at regeringen ønsker, og går efter et regeringsindgreb. Det ville ikke være godt for den danske model på arbejdsmarkedet.

Følgende blev valgt på generalforsamlingen (alle genvalg): Formand, Henrik Severin Hansen, Kasserer, Per Gudmundsen, Bestyrelsesmedlemmer: Karen Juul, Pernille Kristensen, Jacob Andrup, Suppleanter til bestyrelsen, Randi Jørgensen, Lisbeth Leonhardt og Joe Dannemann Johansen.

Publiceret 05 April 2018 00:00