Læserbrev:

Vedr. S-togsbetjening i Ledøje-Smørum området

Af Kirsten Bannov, Erantishaven 80 Smørum

Åbent brev til Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune.

Jeg læser nu, at Ballerup Kommune arbejder på skabelsen af en ny bydel ved Stationsområdet i Måløv. I disse planer indgår en flytning af den eksisterende pendlerparkeringsplads (hvorhen?). Der er i forvejen alt for få parkeringspladser ved Stationen.

Beboerne i Ledøje-Smørum har gennem alle årene anvendt Måløv Station som den oplagte, nærmeste S-togstation. Ballerup Kommune har gennem de sidste år bebygget arealerne tæt omkring Måløv Station sådan, at der kun er blevet skabt parkeringspladser for beboerne op til Måløv Station – ikke til pendlerne.

Hvordan ser Egedals politikere på denne tilsyneladende problematiske udvikling for mange af Egedals borgere?

Egedal Kommune har gennem de sidste mange år solgt grunde i Smørum området og fået bygget rigtig mange rækkehuse og der er flere på vej! – altså vil behovet for parkeringspladser ved Måløv Station blive større og større.

Spørgsmålet er derfor: Hvilken løsning på ovenstående problematikker arbejdes der på fra Kommunalbestyrelses side og med hvilken tidshorisont?

Publiceret 05 April 2018 06:00