Læserbrev:

Vores børn fortjener engagerede forældre

Af Karen A. Forsting, formand for Distriktsskole Stenløses skolebestyrelse

Vi ønsker alle den bedste skole for vores børn. Dygtige og engagerede lærere og pædagoger, gode fysiske rammer, søde klassekammerater osv.

Men de fortjener også gode og engagerede forældre, der kan arbejde for netop vores skole. Både helt lokalt i samarbejde med ledelse, medarbejdere og elever, - men også i en større sammenhæng, når ressourcerne i Egedal skal fordeles, og prioriteres.

Og med et skolebestyrelsesvalg for døren, så er chancen der, for skolebestyrelserne i Egedal søger nye medlemmer. Måske er det noget for dig? Læs her nogle gode grunde til hvorfor – oplevet af en forældre, der tog skridtet fra først at være ”menig” forældre, så medlem af forældreråd og til sidst medlem og formand for en skolebestyrelse.

Alle medlemmer af skolebestyrelser siger enstemmigt, at en af de største gevinster ved at side i skolebestyrelsen er, at man får en meget bedre indsigt i, hvordan vores skoler fungerer og ledes. Og nej, mange ting er ikke helt så simple - og lette at fixe - som man måske troede. Men omvendt så er det også spændende at kunne påvirke reelt og med betydning for hverdagen, både på kort og langt sigt.

Du kan være med til at sætte dig fingeraftryk på skolen, når du sammen med ledelse og repræsentanter for medarbejdere og elever kan vælge emner, der skal drøftes og træffes beslutning om. Man kan have en eller flere mærkesager, eller en generel interesse. Du bestemmer selv.

Folkeskoleloven tildeler skolebestyrelsen en vigtig tilsynsrolle, som dog bedst udmøntes via et godt og konstruktivt samarbejde. Som forældre, ledere, medarbejdere og elever kan man have forskellige perspektiver, prioriteter og ønsker, men det er i diskussionen og dialogen, at de bedste beslutninger nås.

Ambassadør, talsperson eller forkæmper - Kært barn har mange navne, men som forældrevalgt bestyrelsesmedlem har man muligheden for - baseret på indsigt i fakta om hverdagen i vores skole - at kæmpe for skolerne, når det til tider er nødvendigt i en kommunal (spare)sammenhæng. Alle områder har sine talspersoner, og det samme skal skolerne have. Det fortjener vores børn, men også de mange medarbejdere, som hver dag arbejder for at give vores børn en god, lærerig og tryg hverdag.

Har du visioner, interesse og engagement så overvej at lade skoleområdet - og derved både dine egne og andres børn nyde godt af det. En distriktsskoles bestyrelse beskæftiger sig med det overordnede og mere strategiske og principielle niveau fremfor “sagsniveauet”. Vi diskuterer ikke personsager (både elev- og personalesager varetages af skoleledelsen), men samtidig er Intet for småt eller stort til, at vi kan drøfte det.

Er du blevet interesseret så læs mere om valget på Forældreintra på dit barns skole, og mød gerne op til et af de informationsmøder, som hver skole afholder. Her vil nuværende forældrevalgte fortælle, hvorfor vi har brugt tid og energi på bestyrelsesarbejdet, og ledelsen kan fortælle, hvorfor de har brug for gode og engagerede forældre - som konstruktive sparringspartnere og insisterende leverandører af forældreperspektivet.

Publiceret 06 April 2018 06:00