Flemming Adsersen skriver om de lokale interesseområde for udgravning. Arkivfoto

Flemming Adsersen skriver om de lokale interesseområde for udgravning. Arkivfoto

Læserbrev: Snakken om en grusgrav stopper min investering i erhvervsudvikling

Flemming Adsersen, Svinemosevej 4, 36760 Veksø

Kære kommunal politikere i Egedal: Hjælp!

En beretning fra en nabo på Svinemosevej til et muligt graveområde imellem Søsum, Ganløse og Slagslunde.

Dette er ikke klynk. Jeg vil udvikling - også i infrastruktur - men når nu man ser, at det, der er udpeget som interesseområde for udgravning, er af råstoffer af ringe kvalitet, synes jeg, at vi lokalt skal kigge på hvad det her reelt koster os, hvis der kommer grusgrav - og kæmpe imod. Valget af området virker tilfældigt.

Personligt har det fået den konsekvens, at jeg har besluttet mig for at stoppe en investering i en bygning til mit firma i Egedal kommune, så længe der er risiko for, at der kommer en grusgrav som nabo. Jeg vil – eller rettere ville - bygge en ny længe på min landejendom.

Den skulle bruges som kontor og laboratorium til mit firma DataScienceHouse Services. Firmaet beskæftiger sig med at lave løsninger baseret på beslutningsstøtte fra kunstig intelligens, også kendt som AI. Vi planlægger blandt andet et projekt, der går ud på bekæmpelse af ukrudt; Bærplukning og skadedyrsbekæmpelse vha robotter og kunstig intelligens. Firmaet har brug for plads til forsøgsopstilling og nærhed til landbrugsjord.

Vi planlagde iøvrigt også samarbejde med lokale skoler som muligt tilvalg til undervisningsinstitution mv. Et lærings-laboratorium for landbruget til at afprøve kunstig intelligens løsninger til brug for alle. En god ide for skatteindtægterne i kommunen? Interessen fra samarbejdspartnere har i øvrigt også været stor (Aalborg universitet; Vækstfonden; Alexandra Instituttet m.fl).

Processen har stået på i flere måneder. Landzonetilladelse er på plads; Byggetilladelsen i proces; Arkitekt og lokale håndværkere er fundet; Finansiering på plads mv. Men konsekvensen af en mulig grusgrav betyder, at jeg nu ikke tør investere i erhvervsudvikling og et byggeprojekt.

Det er for usikkert at investere i et område, der kan blive nabo til en grusgrav (også selv om den aldrig bliver til noget; Regional udpegning er det mest skadelige). En udmelding om en grusgrav betyder at huspriserne vil falde; bidragssatserne til realkreditten vil stige (fordi huspriserne falder - gæld bliver relativt højere). Det betyder endeligt at det bliver dyrere og mere risikabelt for os i nærområdet at investere i ejendom og udvikling.

Jeg savner, at vi lokalt kan mærke, at vi har lokale politikker, der vil kæmpe for at regionen ikke giver denne tilladelse. Der er mange andre argumenter udover skattegrundlag, der taler imod en grusgrav (støvgener; helbred; støj; grundvand, miljø; trafik og meget andet) - der er rigeligt at tage fat i. Kære lokale politikkere: Hjælp!

Publiceret 28 May 2019 06:21