Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Nej til grusgravning i Egedal fra Venstre og Konservative - men hvad siger Socialdemokraterne og SF?

Ole Dalskov - Sigersdalvej 6, Søsum - 3670 Veksø

Som beboere i Søsum og Veksø-området har vi med glæde noteret, at Konservative og Venstre i Egedals Byråd og i Region Hovedstaden med de lokale borgmesterkandidater Jens Jørgen Nygaard og Karsten Søndergaard i spidsen har tilkendegivet klar modstand mod Regionen Hovedstadens planer om grusgravning i Egedal.

Specielt glæder det naturligvis, at modstanden ikke mindst gælder grusgravning i Vindekilde og Ledøje Vest.

Selvom det er et skridt på vejen, at Regionen har opgivet grusgravning i Ledøje Nord, reduceret graveområdet i Ledøje Vest og ved Vindekilde en smule, fastholder et politisk flertal i Regionens Miljø- og Trafikudvalg tilsyneladende planerne om gravning ved Vindekilde og Ledøje Vest – trods de angiveligt uoprettelige skader på enestående natur-, miljø- og kulturhistoriske værdier og fatale konsekvenser for lokalsamfundenes beboere.

Ikke mindst derfor undrer det, at Socialdemokraterne i Egedals Byråd og Regionsrådet har opretholdt total tavshed om sagen, siden et ellers enigt byråd i Egedal i sensommer udtalte sig mod grusgravning i Egedal Kommune. Specielt har det vakt kritik mange steder i kommunen, at end ikke socialdemokratiets borgmesterkandidat og formand for kommunens planudvalg Ib Sørensen har fundet det ulejligheden værd at forholde sig til borgernes og sagkundskabens vedblivende massive bekymring og protester.

At formanden for kommunens Teknik- og miljøudvalg, Peter Hansen fra SF også er påfaldende tavs, er måske mere forståeligt - omend næppe mere pynteligt. Formanden for Region Hovedstadens Miljø- og Trafikudvalg, partifællen Jens Mandrup, er således stædig fortaler for gravning i Egedal. I hovedsagen under henvisning til, at det er en lovbunden opgave at udpege indvindingsområder for råstoffer til byggeprojekter i Regionen, selvom der angiveligt kan peges på andre muligheder, hvor skadevirkninger for natur, miljø og befolkning ikke tilnærmelsesvis vil have samme omfang som i Egedal

Man må derfor på det alvorligste håbe, at de pågældende lokalpolitikere nu tager sig sammen og lytter til borgernes og fornuftens stemme og får deres partifæller i Regionsrådet til at følge Konservatives og Venstres gode eksempel og stemme imod planerne om grusgravning i Vindekilde og Ledøje Vest.

Vi skal som naboer til graveområdet og omkringboende beboere i lokalområdet i al fald på det kraftigste opfordre dem dertil.

med venlig hilsen

Ole Dalskov

P.v.a. naboer og omkringboende beboere til graveområdet ved Vindekilde

Publiceret: 11. Januar 2017 01:12

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Egedal

Fik du læst
Bøger
Forsiden netop nu
ANNONCER
Se flere