Overforbrug skal reduceres

Regeringens sparekrav til kommunerne betyder ringere service i Ledøje-Smørum - her skal spares 4,1 million kroner

Af
Af Aage Krogsdam

 

LEDØJE-SMØURM: Det er hovedsagelig skoleområdet og fritidsaktiviteterne, der må holde for, når Ledøje-Smørum Kommune skal reducere de tidligere vedtagne budgetter for 2006 med 4.1 millioner kroner. Finansministeren og indenrigs- og sundhedsministeren har skrevet til samtlige kommuner og bedt dem revurdere budgetterne for 2006. De to ministre vil have kommunerne til at spare de 2,1 milliard kroner, som de kommunale budgetter er højere, end det, der i sin tid var aftalt melllem regeringen og Kommunernes Landsforening. Økonomiudvalget i Ledøje-Smørum har på den baggrund revurderet budgetterne for 2006, og er nået frem til, at det især er de unge mennesker i kommunen, som ikke vil kunne få de serviceforbed- ringer, der var lovet via budgetterne for 2005. Ungdomsskolen barberes Således bortfalder kommunens tilskud til svømmeundervisningen i skolerne, ligesom en række undervisningsmidler til naturfag reduceres. De ældre, som var lovet tilskud til varme bade i varmtvandsbassin, får heller ikke dette ønske opfyldt. Ungdomsskolen får deres budget barberet med 200.000 kroner, og der sker en nednormering i klubberne ved skolerne. Dagplejeområdet må holde for med en reduktion på 180.000 kroner. Tre væsentlige beløb En ny bil til rådhuset til en pris af 147.000 kroner indkøbes ikke. Foruden en række mindre reduktioner på en lang række konti, overføres tre væsentlige beløb fra driftskonti til anlægskonti. Det drejer sig om IT i folkeskolen på 500.000 kroner, investering i nye maskiner i driftsafdelingen på 715.000 kroner samt indkøb af afsfalt på 500.000 kroner. De mange ændringer giver et samlet beløb på 4.136.000 kroner, som byrådet skal tage endelig stilling til på næste byrådsmøde den 31. janaur.

Publiceret 01 January 2006 00:00

SENESTE TV