Der er et stykke under to meter fra vejkanten og ind til busskiltet. Her skal folk stige af og på bussen både med barnevogne og kørestole.

Der er et stykke under to meter fra vejkanten og ind til busskiltet. Her skal folk stige af og på bussen både med barnevogne og kørestole. "Det er der altså ikke plads til," siger Sandra Slovic-Petersen, der er næstformand i bestyrelsen for andelsboligforeningen Tingstedet. (Foto JK)

Flere borgere raser mod nye busruter

Beboerne i andelsboligforeningen Tingstedet i Ølstykke raser mod, at de har fået et busstoppested kun tre meter fra deres gadedør. De har ingen information fået fra kommunen før stoppestedet kom. Kommunen overtræder loven mener foreningen

Af
Jesper Kappel

Jesper Kappel

Det er ikke kun borgerne på Kærgårdsvej i Ølstykke - som Lokalavisen har fortalt om - der raser over de tre nye busruter i Egedal Kommune. Det gør også beboerne i andelsboligforeningen Tingstedet i Ølstykke, der ligger ud til Københavnsvej. Her har beboerne fået placeret et nyt stoppested omkring tre meter fra hoveddørene ind til flere af boligerne.
”Vi forstår ikke placeringen af det nye stoppested, når der er cirka 75 meter til et andet velfungerende stoppested. Ved det nye stoppested er der et stykke under to meter til at komme ud og ind i bussen, og der er ikke plads til et læskur,” siger Sandra Slovic-Petersen, der er næstformand i andelsboligbestyrelsen.
”Stoppested, der er der nu, ligger foran lægehuset. Her er der god plads til af- og påstigning. Der er et læskur, og der er den rette belysning til gavn for blandt andet gangbesværede. Det er der ikke ved det stoppested, kommunen nu har lavet,” fortæller Sandra Slovic-Petersen.

Dårligt for trafikken

Beboerne i foreningen har heller ikke fået nogen form fra information fra kommunen, inden stoppestedet blev lavet. Andelsboligforeningen har fået aktindsigt i hele sagen og ud fra det sendt en indsigelse til kommunen.
”Her skriver vi blandt andet, at kommunen har sat trafiksikkerheden overstyr. Man har sat stoppestedet få meter fra en indsnævring på vejen, hvilket betyder, at holdende busser vil spærre for udsigten for de modkørende biler. Vi tror på, at der er stor risiko for trafikuheld,” siger næstformanden og fortsætter:
”Busstoppestedet har også betydning for Ølstykke Kro, der ligger lige over for stoppestedet. Ejeren af kroen har fortalt os, at det forringer mulighederne for af- og påstigning i forhold til leverandører og gæster. Stoppestedet generer også os, når det er så tæt på vores boliger, men det, der er værst ved hele den her sag, er, at vi som borgere ikke er blevet ordentligt informeret,” siger Sandra Slovic-Petersen.

Dette stoppested ligger omkring 75 meter væk fra det nye stoppested. Her er der en del mere plads og et læskur.

Dette stoppested ligger omkring 75 meter væk fra det nye stoppested. Her er der en del mere plads og et læskur. "Vi forstår ikke, at man ikke bruger dette stoppested. Det er velfungerende. Man har vel ikke tænkt sig at have to stoppesteder inden for 75 meter. Så når man laver et nyt, så må man lukke det gamle. Det er da det logiske, men vi har intet fået at vide fra kommunen," siger Sandra Slovic-Petersen.

Overtræder loven

Andelsboligforeningen mener, at Egedal Kommune overtræder Forvaltningsloven og Vejloven, som fortæller om, hvordan en kommune skal agere over for borgerne.
”Her står der blandt andet, at når en etablering er graverende, og det mener vi, at dette nye stoppested er, så skal vi som borgere høres med minimum 14 dages varsel, så vi har mulighed for at gøre indsigelse inden etableringen af for eksempel et stoppested. Det er jo ikke sket her,” siger Sandra Slovic-Petersen, som tænker på, hvad denne sag får af betydning for fremtiden.
”Jeg mener, at kommunen er fuldstændig til grin i den her sag, og jeg føler en smule utryghed. Hvis man kan trække det her ned over hovedet på folk, så kan borgerne i virkeligheden udsættes for alt. Det her er en principsag, for hvad bliver det næste gang,” siger Sandra Slovic-Petersen.

null

Publiceret 18 November 2010 06:15

SENESTE TV