Kommunen:

Vandmiljøet ved Værebro Ådal har det godt

Vandmiljøet i Værebro Å har det rimeligt godt og drikkevandet fra ådalen er helt rent. Sådan lyder meldingen fra Egedal Kommune i en pressemeddelelse efter kritik fra landmænd, der mener, at spildevand fra oversvømmelser i området skaber giftigt slam

Lokalavisen Egedal har fortalt, hvordan en gruppe landmænd i Værebro Ådal har fået foretaget prøver, der viser, at spildevand fra oversvømmelser i området skaber slam med miljø-fremmede stoffer, når det i perioder har regnet meget kraftigt.
Egedal Kommune har ikke fået forelagt undersøgelsen og kan derfor ikke udtale sig om konklusionerne, men chef for Miljøcenteret Ingela Karlsson afviser, at Værebro Ådal skulle være "fyldt med gift", sådan som det bliver beskrevet i artiklen.
"Vi er heller ikke glade for, at oversvømmelserne fra tid til anden efterlader slam ved åen, når det fortyndede spildevand løber ud mod Roskilde Fjord, men det er vigtigt at understrege, at vandmiljøet har det rimeligt godt. En undersøgelse fra Naturstyrelsen viser faktisk, at niveauet ligger på fire, hvor syv er helt frisk bjergvand," siger Ingela Karlsson.
"Samtidig er meldingen fra Københavns Energi, at drikkevandsboringerne i Værebro Ådal ligger godt beskyttet, så der er ingen sundhedsfare. Det gælder også for de køer, som landmændene lader græsse i området. Køerne er ifølge veterinærmyndighederne robuste og skulle heller ikke være truet," siger Ingela Karlsson.

Det nytter ikke at grave åen større

Landmændene, der har stiftet et å-laug, har i flere år argumenteret for, at Egedal Kommune skal grave åen bredere for at sikre større gennemstrømning, men det er ikke en kommunal opgave og slet ikke nogen god løsning.
"Vi har været i løbende dialog med landmændene for at forklare, at vi gør rigtig meget for at sikre gennemstrømning, men at det ikke vil være en løsning at grave åen ud. Sagen er, at landmændenes dræn er faldet sammen, og området ligger så lavt, at det ikke nytter noget at gøre "spanden" større, når vandet ikke kan hældes ud. Desuden vil det være i strid med miljødirektiver at skabe en vandmotorvej, fordi det skader vandmiljøet og de fisk, der eksempelvis lever i åen. I dag observerer vi ørreder i åen, der ikke ville kunne leve, hvis der var forurenet," forklarer Ingela Karlsson.

Investerer millioner i Værebro Ådal

Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har på sit seneste møde i marts besluttet, at bevilge 3,1 millioner kroner til at gennemføre en såkaldt klimastrategiplan for kommunen - en slags forundersøgelse - der skal klarlægge, hvordan man bedst håndterer vandmængderne, når regnen vælter ned.
"Det handler ikke kun om åen, men om hvordan vi måske bedre kan regulere vandet i fremtiden og undgå oversvømmelser i Værebro Ådal ved eksempelvis at styre vandet de rigtige steder hen," siger Ingela Karlsson.
Egedal Kommune besluttede desuden sidste år, at etablere et selvstændigt vådområde i Værebro Ådal til 7,8 millioner kroner, der skal nedbringe forureningen i Roskilde Fjord og skabe nyt plante- og dyreliv. Samtidig kan projektet være med til at tage toppen af oversvømmelserne langs Værebro Å.

Publiceret 12 April 2012 00:00