Giftstofferne i jorden kan give kræft

Prøver fra Værebro Ådal viser, at der er kræftfremkaldende stoffer i jorden. Grænseværdierne er dog ikke overskredet

Af
Jesper Kappel

Jesper Kappel

Der er store mængder af kræftfremkaldende stoffer i det slam, der ligger i Værebro Ådal – slam der er kommet efter oversvømmelserne de seneste år. Det viser en prøve, som Å-lauget for Værebro Å har fået lavet. Det skal dog siges, at grænseværdierne ikke er overskredet.
Det er specielt de såkaldte PAH-forbindelser, der er mange af i Værebro Ådal. De kommer blandt andet fra tjæreprodukter, vand fra veje og kraftvarmeværker, fortæller Vagn Lundsten, der er direktør for Bæredygtigt Landbrug, som var med til borgermødet mandag aften om oversvømmelserne i Værebro Ådal. Han tilføjer, at det specielt er stoffet Benzo(A)Pyren, der er meget af.

"Grænseværdien for Benzo(A)Pyren i jorden er 0,3 mg/kg. Grænsen blev ændret den 22. december 2005 fra 0,1 mg/kg. I jordprøven fra Værebro Å-dal er tallet 0,19 mg/kg," siger Vagn Lundsten og fortsætter:

"Årsagen til ændringen var, at hvis man brugte 0,1 mg/kg som grænseværdi, så ville 21 procent af hovedstadsområdet være så stærkt forurenet, at jorden skulle fjernes og renses. Det er skræmmende, at man blot hæver grænserne for forureningen, når det viser sig at blive for dyrt i byerne," siger altså formanden for Bæredygtigt Landbrug.

Kræft og misdannelser

Hvis man tager grænseværdi for alle PAH'er som gruppe, var den før 22. december 2005 på 1,5 mg/kg - efter den 22. dec 2005 blev tallet ændret til 4,0 mg/kg. Prøverne fra Værebro Å ligger på 1,7 mg/kg.

Havde man brugt grænseværdierne fra før 22. december 2005, så ville jorden have været betegnet som let forurenet.

Benzo(A)Pyren er kræftfremkaldende og skaber misdannelser. Det viser undersøgelser, men det er usikkert, hvor meget det påvirker mennesker. I rapporten "Tjærestoffer" udgivet af Danmarks Miljøundersøgelser står der blandt andet:

"Indtagelse af tjærestoffer kan formodentlig som nævnt også påvirke menneskers evne til at få børn. Igen er beviserne, når det gælder mennesker, af gode grunde kun indirekte, men i dyreforsøg har det vist sig, at nogle tjærestoffer kan give anledning til en nedsat evne til at formere sig. Således har forsøg vist, at mus, der fodres med høje doser af Benzo(A)Pyren, under deres graviditet har problemer med at få unger. I øvrigt ser det ud til, at denne nedsatte evne til at få unger også overføres til efterfølgende generationer."

"Endvidere så man hos ungerne andre virkninger som misdannelser og nedsat fødselsvægt, der blev tilskrevet tjærestofferne. Hvorvidt dette også vil gælde for mennesker kan ikke umiddelbart konkluderes, men det er nærliggende, at virkningerne i et vist omfang vil være de samme hos mennesker."

Ikke forurenet

Ingela Karlsson, leder af center for teknik og miljø i Egedal kommune siger:

"Hvis kommunen havde mistanke om, at der var forurening i Værebro Ådal, ville vi naturligvis foretage en analyse. Å-lauget dokumenterede ikke en forurening. Ål-auget fremlade en stikprøve, der viste en vis mængde, men den er langt under den øvre grænseværdi for ren jord. Og det er også under grænsen for slam, som kan udspredes som gødning på markerne. Så der er faktuelt ingen forurening, og kommunen ønsker derfor ikke at brugfe borgernes penge på at analysere området," siger altså Ingela Karlsson.

Jordprøverne

Ved siden af prøverne af slammet i Værebro Ådal er der taget en blindprøve ved Bunds Å tæt på hvor Værebro Å begynder. Her er resultatet fra begge prøver.

Benzo(A)Pyren
I jordprøven fra Værebro Ådal er tallet 0,19 mg/kg.
I jordprøven fra Bunds Å er tallet 0,029 mg/kg.
Mængden er altså mere end seks gange så stor i Værebro Ådal.

PAH'er som gruppe
I jordprøven fra Værebro Å er tallet 1,7 mg/kg.
I jordprøven fra Bunds Å er tallet 0,24 mg/kg.
Mængden er altså lidt mere end syv gange så stor i Værebro Ådal.

null

Publiceret 19 April 2012 00:00